Zidanje Skadra
The Walling of Skadar

Serbocroatian English
Grad gradila tri brata rođena,
Do tri brata tri Mrljavčevića:
Jedno bješe Vukašine kralje,
Drugo bješe Uglješa vojvoda,
Treće bješe Mrljavčević Gojko;
Grad gradili Skadar na Bojani,
Grad gradili tri godine dana,
Tri godine sa trista majstora,
Ne mogaše temelj podignuti,
A kamo li sagraditi grada:
Što majstori za dan ga sagrade,
To sve vila za noć obaljuje.
Kad nastala godina četvrta,
Tada viče sa planine vila:
»Ne muči se, Vukašine kralje,
»Ne muči se i ne harči blaga;
»Ne mo’š, kralje, temelj podignuti,
»A kamo li sagraditi grada,
»Dok ne nađeš dva slična imena,
»Dok ne nađeš Stoju i Stojana,
»A oboje brata i sestricu
»Da zaziđeš kuli i temelje,
»Tako će se temelj održati,
»I tako ćeš sagraditi grada.«
Kad to začu Vukašine kralje,
On doziva slugu Desimira:
»Desimire, moje čedo drago!
»Do sada si mi bio vjerna sluga,
»A od sada moje čedo drago,
»Vataj, sine konje u intove,
»I ponesi šest tovara blaga,
»Idi, sine, preko b’jela sv’jeta,
»Te ti traži dva slična imena,
»Traži, sine, Stoju i Stojana,
»A oboje brata i sestricu;
»Ja li otmi, ja l’ za blago kupi,
»Dovedi ih Skadru na Bojanu,
»Da ziđemo kuli u temelje,
»Ne bi l’ nam se temelj održao,
»I ne bi li sagradili grada.«
Kad o začu sluga Desimire,
On uvati konje u intove,
I ponese šest tovara blaga,
Ode sluga preko b’jela sv’jeta,
Ode tražit’ dva slična imena;
Traži sluga Stoju i Stojana,
Traži sluga tri godine dana,
Al’ ne nađe dva slična imena,
Al’ ne nađe Stoje i Stojana,
Pa se vrnu Skadru na Bojanu,
Dade kralju konje i intove,
I dade mu šest tovara blaga:
»Eto, kralje, konji i intovi,
»I eto ti šest tovara blaga,
»Ja ne nađoh dva slična imena,
»Ja ne nađoh Stoje i Stojana.«
Kad to začu Vukašine kralju,
On podviknu Rada neimara,
Rade viknu tri stotin’ majstora,
Gradi kralje Skadar na Bojani,
Kralje gradi, vila obaljuje,
Ne da vila temelj podignuti,
A kamo li sagraditi grada;
Pa dozivlje iz planine vila:
»More, ču li, Vukašine kralju!
»Ne muči se i ne harči blaga,
»Ne mo’š, kralje, temelj podignuti,
»A kamo li sagraditi grada;
»No eto ste tri brata rođena,
»U svakoga ima vjerna ljuba,
»Čija sjutra na bojanu dođe
»I donese majstorima ručak,
»Ziđite je kuli u temelje,
»Tako će se temelj održati,
»Tako ćete sagraditi grada.«
Kad to začu Vukašine kralju,
On doziva dva brata rođena:
»Čujete li, moja braćo draga!
»Eto vila sa planine viče,
»Nije vajde, što harčimo blago,
»Ne da vila temelj podignuti,
»A kamo li sagraditi grada;
»Još govori sa planine vila:
»Ev’ mi jesmo tri brata rođena,
»U svakoga ima vjerna ljuba,
»Čija sjutra na Bojanu dođe
»I donese majstorima ručak,
»Da j’ u temelj kuli uzidamo,
»Tako će se temelj održati,
»Tako ćemo sagraditi grada.
»No jel’, braćo, Božja vjera tvrda,
»Da ni jedan ljubi ne dokaže,
»Već na sreću da im ostavimo,
»Koja sjutra na Bojanu dođe?«
I tu Božju vjeru zadadoše,
Da nijedan ljubi ne dokaže.
U tom ih je noća zastanula,
Otidoše u bijele dvore,
Večeraše gospodsku večeru,
Ode svaki s ljubom u ložnicu.
Al’ da vidiš čuda velikoga!
Kralj Vukašin vjeru pogazio,
Te on prvi svojoj ljubi kaza:
»Da se čuvaš, moja vjerna ljubo!
»Nemoj sjutra na Bojanu doći;
»Ni donijet’ ručak majstorima,
»Jer ćeš svoju izgubiti glavu,
»Zidaće te kuli u temelje.«
I Uglješa vjeru pogazio,
I on kaza svojoj vjernoj ljubi:
»Ne prevar’ se, vjerna moja ljubo!
»Nemoj sjutra na Bojanu doći
»Ni donijet’ majstorima ručak,
»Jera hoćeš mlada poginuti,
»Zidaće te kuli u temelja.«
Mladi Gojko vjeru ne pogazi,
I on svojoj ljubi ne dokaza.
Kad u jutru jutro osvanulo,
Poraniše tri Mrljavčevića,
Otidoše na grad na Bojanu.
Zeman dođe da se nosi ručak,
A redak je gospođi kraljici,
Ona ode svojoj jetrvici,
Jetrvici, ljubi Uglješinoj:
»Ču li mene, moja jetrvice!
»Nešto me je zaboljela glava,
»Tebe zdravlje! preboljet’ ne mogu;
»No ponesi majstorima ručak.«
Govorila ljuba Uglješina:
»O jetrvo, gospođo kraljice!
»Nešto mene zaboljela ruka,
»Tebe zdravlje! preboljet ne mogu,
»Već ti zbori mlađoj jetrvici.«
Ona ode mlađoj jetrvici:
»Jetrvice, mlada Gojkovice!
»Nešto me je zaboljela glava,
»Tebe zdravlje! preboljet’ ne mogu;
»No ponesi majstorima ručak.«
Al’ govori Gojkovcia mlada:
»Ču li, nano, gospođo kraljice!
»Ja sam rada tebe poslušati,
»No mi ludo čedo nekupato,
»A bijelo platno neisprato.«
Veli njojzi gospođa kraljica:
»Idi,« kaže, »moja jetrvice,
»Te odnesi majstorima ručak,
»Ja ću tvoje izaprati platno,
»A jetrva čedo okupati.«
Nema šta će Gojkovica mlada,
Već ponese majstorima ručak,
Kad je bila na vodu Bojanu,
Ugleda je Mrljavčević Gojko,
Junaku se srce ražalilo,
Žao mu je ljube vijernice,
Žao mu je čeda u kol’jevci,
Đe ostade od mjeseca dana,
Pa od lica suze prosipaše;
Ugleda ga tanana nevjesta,
Krotko hodi, dok do njega priđe,
Krotko hodi, tiho besjeđaše:
»Što je tebe, dobri gospodaru!
»Te ti roniš suze od obraza?«
Al’ govori Mrljavčević Gojko:
»Zlo je, moja vjerenice ljubo!
»Imao sam od zlata jabuku,
»Pa mi danas pade u Bojanu,
»Te je žalim, pregoret’ ne mogu.«
Ne sjeća se tanana nevjesta,
No besjedi svome gospodaru:
»Moli Boga ti za tvoje zdravlje,
»A salićeš i bolju jabuku.«
Tad’ junaku grđe žao bilo,
Pa na stranu odvratio glavu,
Ne šće više ni gledati ljubu;
A dođoše dva Mrljavčevića,
Dva đevera Gojkovice mlade,
Uzeše je za bijele ruke,
Povedoše u grad da ugrade,
Podviknuše Rada neimara,
Rade viknu do trista majstora;
Al’ se smije tanana nevjesta,
Ona misli, da je šale radi.
Turiše je u grad ugrađivat’,
Oboriše do trista majstora,
Oboriše drvlje i kamenje,
Uzidaše dori do koljena,
Još se smije tanana nevjesta,
Još se nada, da je šale radi.
Oboriše do trista majstora,
Oboriše drvlje i kamenje,
Uzidaše dori do pojasa,
Tad’ oteža drvlje i kamenje,
Onda viđe, šta je jadnu nađe,
Ljuto pisnu, kao ljuta guja,
Pa zamoli dva mila đevera:
»Ne dajte me, ako Boga znate!
»Uzidati mladu i zelenu.«
To se moli, al’ joj ne pomaže;
Jer đeveri u nju i ne glede.
Tad se prođe srama i zazora,
Pake moli svoga gospodara:
»Ne daj mene, dobri gospodaru!
»Da me mladu u grad uzidaju,
»No ti prati mojoj staroj majci,
»Moja majka ima dosta blaga,
»Nek ti kupi roba il’ robinju,
»Te zidajte kuli u temelja.«
To se moli, no joj ne pomaže.
A kad viđe tanana nevjesta,
Da joj više molba ne pomaže,
Tad’ se moli Radu neimaru:
»Bogom brate, Rade neimare!
»Ostavi mi prozor na dojkama,
»Isturi mi moje b’jele dojke,
»Kade dođe moj nejaki Jovo,
»Kada dođe, da podoji dojke.«
To je Rade na bratstvo primio,
Ostavi joj prozor na dojkama,
Pa joj dojke u polje isturi,
Kada dođe nejaki Jovane,
Kada dođe, da podoji dojke.
Opet kužna Rada dozivala:
»Bogom brate, Rade neimare!
»Ostavi mi prozor na očima,
»Da ja gledam ka bijelu dvoru,
»Kad će mene Jova donositi
»I ka dvoru opet odnositi.«
I to Rade za bratstvo primio,
Ostavi joj prozor na očima,
Te da gleda ka bijelu dvoru,
Kada će joj Jova donositi
I ka dvoru opet odnositi.
I tako je u grad ugradiše,
Pa donose čedo u kol’jevci,
Te ga doji za neđelju dana,
Po neđelji izgubila glasa;
Al’ đetetu onđe ide rana,
Dojiše ga za godinu dana.
Kako tade, tako i ostade,
Da i danas onđe ide rana;
Zarad’ čuda, i zarad’ lijeka,
Koja žena ne ima mlijeka.
Three born brothers built a city,
three brothers, three Mrnjavčevićes:
one was Vukašin the king,
the second was Uglješa the voivod,
the third was Mrnjavčević Gojko;
they built the city of Skadar on the Bojana,
they built the city for three years,
three years with three hundred workmen;
they could not raise the foundation,
and certainly not build up the city:
what the workmen build by day,
all that a vila razes by night.
When the fourth year began,
then the vila shouts from the mountains:
“Do not trouble yourself, Vukašin king,
Do not trouble yourself and do not waste your treasure!
You cannot, king, raise the foundation,
and certainly not build up the city,
until you find two similar names,
until you find Stoja and Stojan,
and both of them a brother and sister,
to immure in the castle at the foundation:
thus will the foundation hold,
and thus will you build up the city.”
When Vukašin the king heard this,
he summons his servant Desimir:
“Desimir, my dear child,
until now you have been my faithful servant,
but henceforth my dear child!
Fasten, son, horses to coaches,
and carry six loads of treasure;
go, son, over the white world,
and seek two similar names,
seek, son, Stoja and Stojan,
and both of them a brother and sister,
either kidnap them, or buy them with gold,
lead them to Skadar on the Bojana,
to immure in the castle at the foundation,
else the foundation would not hold for us,
and we would not build the city.”
When Desimir hears this,
he fastens horses to coaches,
and carries six loads of treasure;
he goes everywhere over the white world,
goes to seek two similar names:
the servant seeks Stoja and Stojan,
the servant seeks for three years,
but does not find two similar names,
but does not find Stoja and Stojan,
so he returns to Skadar on the Bojana,
gives the king his horses and coaches,
and gives him the six loads of treasure:
“Here, king, are the horses and coaches,
and here are the six loads of treasure,
I did not find two similar names,
I did not find Stoja and Stojana.”
When Vukašin the king heard this,
he shouted to Rada the builder,
Rada shouted to the three hundred workmen:
the king builds Skadar on the Bojana,
the king builds, the vila razes,
— the vila does not allow them to raise the foundation,
and certainly not build up the city!
Then from the mountains calls the vila:
“You must listen, Vukašin king,
do not trouble yourself and do not waste your treasure!
You cannot, king, raise the foundation,
and certainly not build up the city;
But there you are, three born brothers,
for each one there is a faithful love;
whichever one comes tomorrow to the Bojana
and brings lunch to the workmen,
immure her in the castle at the foundation:
thus will the foundation hold,
thus will you build up the city.”
When Vukašin the king heard this,
he calls his two born brothers:
“Do you hear, my dear brothers,
see, the vila calls from the mountains,
surely we aren’t still wasting treasure,
the vila does not allow us to raise the foundation,
and certainly not build up the city!
Further the vila speaks from the mountains:
Here we are, three born brothers,
for each one there is a faithful love;
whichever one comes tomorrow to the Bojana
and brings lunch to the workmen,
we should immure her in the foundation of the castle:
thus will the foundation hold,
thus will we build up the city.
But is, brothers, God’s faith firm
that none should tell of it to his love,
but rather to leave it to chance,
who will go tomorrow to the Bojana?”
And there they give God’s faith
that none should tell of it to his love.
At that, night interrupted them,
they went off to the white palace,
dined a lordly dinner,
each one goes off to his love in his bedroom.
But to see a great wonder!
King Vukašin trampled on his faith,
then he first said to his love:
“May you be safe, my faithful love!
Do not go tomorrow to the Bojana,
nor bring to the workmen lunch,
for you will lose your head,
they will immure you in the castle at the foundation!”
Uglješa too trampled on his faith,
he too said to his faithful love:
“Do not deceive yourself, my faithful love!
Do not go tomorrow to the Bojana,
nor bring lunch to the workmen,
for you will die young,
they will immure you in the castle at the foundation!”
Young Gojko does not trample on his faith,
and he does not tell his love.
When in the morning morning dawned,
the three Mrnjavčevićes awoke,
went off to the city on the Bojana.
The time comes to carry lunch,
and it is the turn of the lady queen.
She goes off to her sister-in-law,
her sister-in-law, Uglješa’s love:
“Hear me, my sister-in-law!
Something has caused my head to ache,
health to you, I cannot go ill;
so bring to the workmen lunch.”
Uglješa’s love spoke:
“O, sister-in-law, lady queen!
Something has caused my arm to ache,
health to you, I cannot heal;
so gather the younger sister-in-law.”
She goes to the younger sister-in-law:
“Sister-in-law, Gojko’s young little one!
Something has caused my head to ache,
health to you, I cannot heal;
so bring to the workmen lunch.”
But Gojko’s young little one speaks:
“Hear, dear, lady queen!
I am happy to obey you,
but my crazy child is unbathed,
and the white linens are unwashed.”
To her says the lady queen:
“Go,” she says, “my sister-in-law,
then bring to the workmen lunch,
I will wash your linens,
and your sister-in-law will bathe the child.”
There’s naught else for Gojko’s young little one,
but to bring the workmen lunch.
When she was at the water of the Bojana,
Mrnjavčević Gojko looks at her;
the hero’s heart grew sad,
sad for his faithful wife,
sad for his child and cradle,
orphaned after a month;
so from his face tears spill forth.
His slender bride looks at him,
shortly she walks until she approaches him,
shortly she walks, quietly she speaks:
“What has happened to you, good lord,
that you swim in tears from your cheek?”
But Mrnjavčević Gojko speaks:
“It is evil, my faithful love!
I had an apple of gold,
but today it falls in the Bojana,
so I sorrow for it, I cannot burn out!”
His slender bride does not remember,
but says to her lord:
“Pray to God for your health,
and you will find a still better apple!”
Then for the hero it was more sorely sorrowful,
so he turned his head aside,
he does not want any more to even look at his love;
but two Mrnjavčevićes came,
two brothers-in-law to Gojko’s young little one,
they took her by her white hands,
led her into the city to embed,
shouted to Rada the builder,
Rada shouted to the three hundred workmen;
but the slender bride laughs,
she thinks that they jest with her.
They pushed her into the city to embed;
three hundred workmen pushed down,
pushed down wood and stone,
immured her to the knees:
still the slender bride laughs,
still she hopes that a joke is being made.
Three hundred workmen pushed down,
pushed down wood and stone,
immured her to the belt:
then they make heavier the wood and stone;
then she sees what miserably finds her,
fiercely she screamed like an angry serpent,
then begs her two dear brothers-in-law:
“Do not give me up, — if you know God! —
To be immured young and green!”
Thus she begs, but it does not help her,
for her brothers-in-law do not even look at her.
Then shame and apprehension pass,
so she begs her lord:
“Do not give me, good lord,
for them to immure me young in the city!
But go to my old mother:
my mother has enough treasure,
let her buy you a slave or slave-girl.
Immure her in the castle at the foundation.”
Thus she begs, but it does not help her.
But when the slender bride sees
that her further begging does not help,
then she begs Rada the builder:
“Brother by god, Rada the builder,
leave me a window at my breasts,
draw out my white breasts,
when he comes, my weak Jovo,
when he comes to suckle my breasts!”
This Rada allowed for brotherhood’s sake,
leaves her a window at her breasts,
then he draws out her breasts outside,
when comes weak Jovan,
when he comes to suckle her breasts.
Again sorrowful, she called Rada:
“Brother by god, Rada the builder,
leave me a window at my eyes,
so that I see at the white palace
when Jovo will be carried to me
and to the palace again carried away.”
That, too, Rada allowed for brotherhood’s sake,
leaves her a window at her eyes,
so to see at the white palace
when Jovo will be carried to her
and to the palace again carried away.
And thus into the city he embedded her,
then brings the child in his cradle,
then she suckles him for a week,
after a week she lost her voice;
but for the child thence comes food:
she suckles him for a year,
as it was then, so it remains,
so that even today thence comes food:
it works wonders and it works medicine,
for whichever woman has no milk.