Kneževa Večera
The Prince’s Supper

Serbocroatian English
Slavu slavi Srpski knez Lazare
U Kruševcu mjestu skrovitome,
Svu gospodu za sofru sjedao,
Svu gospodu i gospodičiće:
S desne strane starog Jug-Bogdana,
I do njega devet Jugovića;
A s lijeve Vuka Brankovića.
I ostalu svu gospodu redom;
U zastavu vojvodu Miloša,
I do njega dv’je Srpske vojvode:
Jedno mi je Kosančić Ivane,
A drugo je Toplica Milane.
Car uzima zlatan pehar vina,
Pa govori svoj gospodi Srpskoj:
»Kome ć’ ovu čašu nazdraviti?
»Ako ću je napit’ po starještvu,
»Napiću je starom Jug-Bogdanu;
»Ako ću je napit’ po gospodstvu,
»Napiću je Vuku Brankoviću;
»Ako ću je napit’ po milosti,
»Napiću je mojim devet šura,
»Devet šura, devet Jugovića;
»Ako ću je napit’ po ljepoti,
»Napiću je Kosančić-Ivanu;
»Ako ću je napit’ po visini,
»Napiću je Toplici Milanu;
»Ako ću je napit’ po junaštvu,
»Napiću je vojvodi Milošu.
»Ta nikom’ je drugom napit’ ne ću,
»Već u zdravlje Miloš-Obilića:
»Zdrav Milošu, vjero i nevjero!
»Prva vjero, potonja nevjero!
»Sjutra ćeš me izdat’ na Kosovu,
»I odbjeći Turskom car-Muratu;
»Zdrav mi budi! i zdravicu popij:
»Vino popij, a na čast ti pehar!«
Skoči Miloš na noge lagane,
Pak se klanja do zemljice crne:
»Vala tebe, slavni knez-Lazare!
»Vala tebe na tvojoj zdravici,
»Na zdravici i na daru tvome;
»Al’ ne vala na takoj besjedi;
»Jer, tako me vjera ne ubila!
»Ja nevjera nikad bio nisam,
»Nit’ sam bio, niti ću kad biti,
»Nego sjutra mislim u Kosovu
»Za rišćansku vjeru poginuti;
»Nevjera ti sjedi uz koljeno,
»Ispod skuta pije ladno vino:
»A prokleti Vuče Brankoviću.
»Sjutra jeste lijep Vidov danak,
»Viđećemo u polju Kosovu,
»Ko je vjera, ko li je nevjera.
»A tako mi Boga velikoga!
»Ja ću otić’ sjutra u Kosovo,
»I zaklaću Turskog car-Murata,
»I staću mu nogom pod gr̈oce;
»Ako li mi Bog i sreća dade,
»Te se zdravo u Kruševac vratim,
»Uvatiću Vuka Brankovića,
»Vezaću ga uz to bojno koplje,
»Kao žena kuđelj’ uz preslicu,
»Nosiću ga u polje Kosovo.«
Serbian prince Lazar celebrates his Slava

The Slava is a traditional Serbian celebration of one’s family patron saint, celebrated on that saint’s feast day.


in Kruševac, in a secluded place,
all the lords he seated at the table,
all the lords and lordlings:
at his right side the elder Jug Bogdan,
and by him the nine Jugovićes;
and at his left Vuk Branković,
and all the other lords in order;
Across from him voivod Miloš,
and by him two Serbian voivods:
one is Kosančić Ivan,
and the other is Toplica Milan.
The Tsar takes a golden goblet of wine,
then speaks to his Serbian lords:
»To whom will I toast with this cup?
If I will drink it according to age,
I will drink it to the elder Jug Bogdan;
If I will drink it according to nobility,
I will drink it to Vuk Branković;
If I will drink it according to dearness,
I will drink it to my nine sons-in-law,
nine sons-in-law, the nine Jugovićes;
If I will drink it according to beauty,
I will drink it to Kosančić Ivan;
If I will drink it according to height,
I will drink it to Toplica Milan;
If I will drink it according to heroism,
I will drink it to voivod Miloš.
To nobody else will I drink,
but to the health of Miloš Obilić:
Hail, Miloš, faithful and unfaithful one!
First faithful, thereafter unfaithful!
Tomorrow you will betray me on Kosovo,
and flee off to the Turkish emperor Murat;
Hail to you! and drink your toast,
drink the wine, and keep the goblet.«
Miloš jumps up on light legs,
then bows to the black earth:
»Thank you, glorious prince Lazar!
Thank you for your toast,
for your toast and for your gift,
but no thanks for such words;
for, may faith kill me if it is not so!
I have never been an unfaithful one,
neither have I been, nor shall I ever be,
but rather tomorrow on Kosovo I think
to perish for the Christian faith;
the unfaithful one sits at your knee,
beneath your hem he drinks cold wine,
the damned Vuk Branković.
Tomorrow is beautiful St. Vitus’s Day,
we will see in the field of Kosovo,
who is the faithful one, and who unfaithful.
And it will be so by great God!
I will go tomorrow to Kosovo,
and I will slaughter the Turkish emperor Murat,
and I will stand my foot on his throat;
if God gives me fortune, too,
then I will return healthy to Kruševac,
I will seize Vuk Branković,
I will tie him to my battle lance,
as a woman ties hemp around a distaff,
I will carry him to the field of Kosovo.«