Banović Strahinja

Serbocroatian English
Netko bješe Strahiniću bane,
Bješe bane u malenoj Banjskoj,
U malenoj Banjskoj kraj Kosova,
Da takoga ne ima sokola.
Jedno jutro bane podranio,
Zove sluge i k sebe prizivlje:
»Sluge moje! hitro pohitajte,
»Sedlajte mi od megdana đoga,
»Okitite, što ljepše možete,
»Opašite, što tvrđe možete;
»Jel ja, đeco, mislim putovati:
»Hoću Banjsku ostaviti grada,
»Mislim đoga konja umoriti
»I u gosti, đeco, odlaziti,
»U tazbinu u bila Kruševca,
»K milu tastu starcu Jug-Bogdanu,
»Ka šureva devet Jugovića;
»Tazbina me ta željkuje moja.«
Gospodara sluge poslušaše,
Te sokola đoga osedlaše,
Opremi se Strahiniću bane,
Ud’ri na se dibu i kalifu,
Ponositu čohu sajaliju,
Što od vode čoha crvenija,
A od sunca čoha rumenija;
Okiti se jedan Srpski soko,
Pa posjede đoga od megdana,
Odmah pođe, u tazbinu dođe,
U tazbinu u bila Kruševca,
Đe od skoro carstvo postanulo,
A viđe ga starac Jug Bogdane,
I viđe ga devet milih šura,
Sokolova devet Jugovića,
Mila zeta jedva dočekaše,
U naruče zeta zagrliše,
Vjerne sluge konja prifatiše,
Zeta vode na frenđiju kulu,
Kod gotove sovre zasjedoše,
Te gospodsku riječ besjeđaju;
Navališe sluge i sluškinje,
Neko dvori, neko vino služi.
Što bijaše rišćanske gospode,
Posjedaše, te pijahu vino:
Uvrh sovre stari Jug Bogdane,
S desne strane uza ramo svoje
Sjede zeta Strahinića bana,
I tu sjede devet Jugovića,
Niza sovru ostala gospoda;
Ko l’ je mlađi, dvori gospodare.
No biješe to devet šurnjaja,
No šurnjaje dvore uporedo,
Dvore svekra silna Jug-Bogdana,
I dvorahu svoje gospodare,
A najviše zeta ponosita;
A sluga im jedna vino služi,
Služi vino jednom kupom zlatnom.
Zlatna kupa devet bere litar;
Ja da vidiš druge đakonije,
Đakonije, mloge gospoštine!
Kako, brate, đe je carevina.
Pozadugo bane gostovao,
Pozadugo bane začamao,
Ponosi se bane u tazbini.
Gospoštine što je u Kruševcu,
Dosadiše jutrom i večerom
Moleći se silnu Jug-Bogdanu:
»Gospodaru, silan Jug-Bogdane!
»Ljubimo ti svilenoga skuta
»I desnicu tvoju bilu ruku,
»Nu potrudi čudo i gospostvo,
»I povedi mila zeta tvoga,
»Nu dovedi Strahinića bana
»U dvorove i u kuće naše,
»Da mi neku poštu učinimo.«
Svakom Juže hatar navršuje.
Doke tako izredili bili,
Dugo bilo i vrijeme prođe,
I zadugo bane začamao;
No da vidiš jada iznenada!
Jedno jutro, kad ogrija sunce,
Mezil stiže i bijela knjiga
Baš od Banjske od malena grada,
Od njegove ostarjele majke,
Banu knjiga na koljeno pade,
Kad razgleda i prouči knjigu,
Al’ mu knjiga dosta grdno kaže,
Knjiga kaže, đe ga kune majka:
»Đe si, sine, Strahiniću bane?
»Zlo ti bilo u Kruševcu vino!
»Zlo ti vino, nesretna tazbina!
»Viđi knjigu, nečuvenih jada!
»Iz ubaha jedna pade sila,
»Turski, sine, od Jedrene care,
»A car pade u polje Kosovo,
»A car pade, dovede vezire,
»A vezire, nesretne većile.
»Što je zemlje te oblada care,
»Svu je Tursku silu podigao,
»U Kosovo polje iskupio,
»Pritiskao sve polje Kosovo,
»Uvatio vode obadvije:
»Pokraj Laba i vode Sitnice
»Sve Kosovo sila pritisnula.
»Kažu, sine, i pričaju ljudi:
»Od mramora do suva javora,
»Od javora, sine, do Sazlije,
»Do Sazlije na ćemer ćuprije,
»Od ćuprije, sine, do Zvečana,
»Od Zvečana kažu od Čečana,
»Od Čečana vrhu do planine
»Turska sila pritisla Kosovo.
»Pod broj, sine, na teftere kažu
»No u cara sto hiljada vojske
»Nekakvoga careva spahije,
»Što imaju po zemlji timare
»I što jedu ljeba carevoga
»I što jašu konje od megdana,
»Što ne nose po mlogo oruža,
»Do po jednu o pojasu sablju;
»U Turčina, u Turskoga cara,
»Kažu, sine, drugu vojsku silnu
»Ognjevite janjičare Turke,
»Što Jedrene drže kuću bilu,
»Janjičara kažu sto hiljada;
»Kažu, sine, i govore ljudi
»U Turčina treću vojsku silnu
»Nekakoga Tuku i Mandžuku,
»A što huče, a što grdno tuče.
»U Turčina vojske svakojake,
»U Turčina jednu kažu silu,
»Samovoljna Turčin-Vlah-Aliju,
»Te ne sluša cara čestitoga,
»Za vezire nikad i ne misli,
»Za carevu svu ostalu vojsku
»A koliko mrave po zemljici;
»Takvu silu u Turčina kažu;
»On beza zla, sine, proći ne šće,
»Ne šće s carem, sine, na Kosovo,
»Okrenuo drumom lijevijem,
»Te na našu Banjsku udario,
»Te ti Banjsku, sine, ojadio
»I živijem ognjem popalio,
»I najdonji kamen rasturio,
»Vjerne tvoje sluge razagnao,
»Staru majku tvoju ojadio,
»Sa konjem joj kosti izlomio,
»Vjernu tvoju ljubu zarobio,
»Odveo je u polje Kosovo,
»Ljubi tvoju ljubu pod čadorom,
»A ja, sine, kukam na garištu,
»A ti vino piješ u Kruševcu!
»Zlo ti vino napokonje bilo!«
Ja kad bane knjigu proučio,
Muka mu je i žao je bilo,
U obraz je sjetno neveselo,
Mrke brke nisko objesio,
Mrki brci pali na ramena,
U obraz se ljuto namrdio,
Gotove mu suze udariti.
A viđe ga starac Jug Bogdane,
Viđe zeta jutru na uranku,
Planu Juže, kako oganj živi,
Strahiniću zetu progovara;
»O moj zete, Bog mi s tobom bio!
»Što si, zete, jutros podranio?
»D u obraz sjetno neveselo?
»Od šta si se, zete, razdertio?
»Na koga si s’, zete, ražljutio?
»Al’ se šure tebe nasmijaše,
»U jegleni ružno govoriše?
»Al’ šurnjaje tebe ne dvoriše?
»Al’ mahanu toj tazbini nađe?
»Kaži, zete, šta je i kako je?«
Planu bane pa mu progovara:
»Prođ’ se taste, stari Jug-Bogdane!
»Ja sam s šuram’ bio u lijepo,
»A šurnjaje gospodske gospođe
»Divno zbore, a divno me dvore,
»Toj tazbini mojoj mane nema,
»No da vidiš, što sam neveseo:
»Stiže knjiga od malene Banjske,
»Baš od moje ostarjele majke;«
Kaže jade tastu na uranku,
Kako su mu dvori poharani,
Kako su mu sluge razagnate,
Kako li je majka pregažena,
Kako li je ljuba zarobljena:
»No moj taste, stari Jug-Bogdane!
»I ako je moja danas ljuba,
»Ljuba moja, al’ je šćera tvoja:
»Sramota je i mene i tebe;
»No moj taste, starac Jug-Bogdane!
»Misliš li me mrtva požaliti,
»Požali me dok sam u životu.
»Molim ti se i ljubim ti ruku,
»Da daš mene đece devetoro,
»Đecu tvoju, a šureve moje,
»Da ja, taste, u Kosovo pođem,
»Da potražim dušmanina moga,
»A careva grdna hainina,
»Koji mi je roblje zarobio;
»A nemoj se, taste, prepanuti,
»Ni za tvoju đecu ubrinuti;
»Ja ću đeci, mojim šurevima,
»Hoću njima ruho prom’jeniti,
»A u Tursko ruho oblačiti:
»Oko glave bijele kauke,
»A na pleći zelene dolame,
»A na noge meneviš čakšire,
»O pojasu sablje plamenite;
»Prizvat’ sluge i kazaću junak,
»Neka sluge konje osedlaju,
»Osedlaju, tvrdo opasuju,
»Nek prigrću mrkim međedinam’:
»Učiniću đecu janjičare;
»Ja ću đecu šure sjetovati,
»Kade sa mnom bidu kroz Kosovo,
»A kroz vojsku cara ka Kosovu,
»Pred njima ću biti delibaša,
»Nek se stide i nek se prepanu,
»Nek se svoga boje starješine;
»Kogođ stane u carevoj vojsci,
»Kogođ stane s nama govoriti,
»Stane Turski, okrene Manovski,
»Ja s Turcima mogu progovorit’,
»Mogu Turski, i mogu Manovski,
»I Arapski jezik razumijem,
»I na krpat sitno Arnautski;
»Provodiću đecu kroz Kosovo,
»Svu ću vojsku Tursku uvoditi,
»Dok ja nađem dušmanina moga,
»A Turčina silna Vlah-Aliju,
»Koji mi je roblje porobio;
»Nek šurevi bidu u nevolji,
»El sam, taste, mogu poginuti,
»Kod šureva ne ću poginuti
»Jali rane lasno dopanuti.«
Kad to začu stari Jug Bogdane,
Planu Juže, kako oganj živi,
Strahinj-banu zetu progovara:
»Strahinj-bane, ti moj zete mili!
»Viđeh jutros, da pameti nemaš.
»Što mi đece išteš devetoro,
»Da mi đecu vodiš u Kosovo,
»U Kosovo, da ih kolju Turci,
»Nemoj, zete, više progovarat’,
»Ne dam đece vodit’ u Kosovo,
»Makar šćeri nigda ne vidio.
»Mio zete, deli Strahinj-bane!
»Rašta si se tako razdertio?
»Znaš li, zete? ne zna li te ljudi!
»Al’ ako je jednu noć noćila,
»Jednu noćcu šnjime pod čadorom,
»Ne može ti više mila biti,
»Bog j’ ubio, pa je to prokleto,
»Voli njemu, nego tebe, sine;
»Neka ide, vrag je odnesao!
»Boljom ću te oženiti ljubom,
»S tobom hoću ladno piti vino,
»Prijatelji biti do vijeka;
»A ne dam ti đecu u Kosovo.«
Planu bane, kako oganj živi,
U ijedu i toj muci ljutoj
Ne šće viknut’ ni prizvati slugu,
Za seiza ni habera nema,
No sam ode k đogu u ahare,
Ja kako ga bane osedlao!
Kako li ga tvrdo opasao!
Pa zauzda đemom od čelika,
Pred dvore ga vodi u avliju
K binjektašu bijelu kamenu,
Pa se đogu fati na ramena
Pogleduje devet svojih šura,
A šurevi u zemljicu crnu.
Ban poglednu pašenoga svoga,
Nekakoga mlada Nemanjića,
A Nemanjić gleda u zemljicu.
Kad pijahu vino i rakiju,
Svi se fale za dobre junake,
Fale s’ zetu i Bogom se kunu:
»Volimo te, Strahiniću bane!
»No svu zemlju našu carevinu;«
Al’ da vidiš jada na nevolji!
Banu jutros nema prijatelja:
Nije lasno u Kosovo poći.
Viđe bane, đe mu druga nema,
Sam otide poljem Kruševačkim
Ja kad bio niz široko polje,
Obzire se ka Kruševcu b’jelu,
Ne će li se šure prisjetiti,
Ne će li se njima ražaliti;
A kad viđe jutros na nevolji
Đe mu nema glavna prijatelja,
Pade na um, pa se dosjetio
Za njegova hrta Karamana,
Koga voli nego dobra đoga,
Te priviknu iz bijela grla,
Ostalo je hrče u aharu;
Začu glasa, hitro potrčalo
Dok u polju pristiže đogina,
Pokraj đoga hrče poskakuje,
A zlatan mu litar pozvekuje,
Milo bilo, razgovori s’ bane
Ode Bane na konju đoginu,
Te prijeđe polja i planine,
Ja kad dođe u polje Kosovo,
Kad sagleda po Kosovu silu,
Al’ se bane malo prepanuo,
Pa pomenu Boga istinoga,
U ordiju pursku ugazio.
Ide bane po polju Kosovu,
Ide bane na četiri strane,
Traži bane silna Vlah-Aliju,
Al’ ne može bane da ga nađe;
Spušti s’ bane ka vodi Sitnici,
Na jedno je čudo nagazio:
Na obali do vode Sitnice
Jedan zelen tu bijaše čador,
Širok čador polje pritisnuo,
Na čadoru od zlata jabuka,
Ona sija, kako jarko sunce,
Pred čadorom pobijeno koplje,
A za koplje vranac konjic svezan;
Na glavi mu maha Stambolija
Bije nogom desnom i lijevom.
Kad go viđe Strahiniću bane,
Prohesapi i umom premisli,
Baš je čador silna Vlah-Alije,
Te đogina konja prigonjaše,
Koplje junak skide sa ramena,
Te čadoru vrata otvorio,
A da vidi, ko je pod čadorom,
Ne bijaše silan Vlah-Alija,
No bijaše jedan stari derviš,
Bijela mu prošla pojas brada,
Šnjime nema nitko pod čadorom,
Bekrija je taj nesrećan derviš,
Pije Turčin vino kondijerom,
No sam lije, no sam čašu pije,
Krvav derviš bješe do očiju;
Kad ga viđe Strahiniću bane,
Te mu selam Turski nazivaše,
Pijan derviš okom razgledaše,
Pa mu mučnu riječ progovara:
»Da si zdravo! deli Strahin-bane
»Od malene Banjske kraj Kosova.«
Planu bane, prepade se ljuto,
Te dervišu Turski odgovara:
»Bre! dervišu, nesretna ti majka!
»Rašta piješ? rašta se opijaš
»Te u piću grdno progovaraš
»I Turčina zoveš kaurinom.
»Šta pominješ nekakoga bana?
»Ovo nije Strahiniću bane,
»No ja jesam carevi delija,
»Jedeci se carski pokidaše,
»U ordiju Tursku pobjegoše,
»Sve delije hitro potrčaše,
»Da jedeke caru pofatamo;
»Ako kažem caru, ja veziru,
»Koju si mi riječ besjedio,
»Hoćeš, stari, jada dopanuti.«
Grohotom se derviš osmjenuo:
»Ti delijo, Strahiniću bane!
»Znaš li, bane, Ne znali te jadi!
»Da sam sade na Goleč-planini,
»Da te vidim u carevoj vojsci,
»Poznao bih tebe i đogina,
»I tvojega hrta Karamana,
»Koga voliš, nego dobra đoga.
»Znaš li, bane od malene Banjske
»Poznajem ti čelo kako ti je,
»I pod čelom oči obadvije,
»I poznajem oba mrka brka.
»Znaš li bane? ne znalo te čudo!
»Kad zapadoh ropstva u vijeku,
»Panduri me tvoji uhitiše
»U Suhari vrhu na planini,
»U ruke me tvoje dodadoše,
»Ti me baci na dno od tamnice,
»Te robovah i tamnicu trpljeh
»I začamah za devet godina,
»Devet prođe, a stiže deseta,
»A tebe se, bane, ražalilo,
»Te ti zovnu Rada tamničara,
»Tvoj tamničar na tamnička vrata,
»Izvede me k tebe u avliju.
»Znaš li, bane? znaš li Strahiniću?
»Kad zapita i mene upita:
»»Ropče moje, zmijo od Turaka!
»»Đe propade u tamnici mojoj!
»»Mož’ li s’, robe, junak otkupiti.««
»Ti me pitaš, ja pravo kazujem:
»»Mogao bih život otkupiti!
»»Tek da mi se dvora dovatiti,
»»Očevine i pak postojbine;
»»Imao sam nešto malo blaga,
»»Mloge lave i mloge timare,
»»Mogao bih otkup sastaviti;
»»Al’ mi, bane, vjerovati ne ćeš,
»»Da me pustiš dvoru bijelome:
»»Tvrda ću ti jamca ostaviti,
»»Tvrda jamca, Boga istinoga,
»»Drugog jamca Božu vjeru tvrdu,
»»Kako ću ti otkup donijeti.««
»I ti, bane, povjerova mene,
»I pušta me dvoru bijelome,
»Očevini i toj postojbini;
»A kad dođoh grdnoj postojbini,
»Tamo su me jadi zabušili:
»U dvorove, postojbinu moju,
»U dvorove kuga udarila,
»Pomorila i muško i žensko,
»Na odžaku niko ne ostao,
»No ti moji dvori propanuli,
»Propanuli, pa su opanuli,
»Iz duvara zovke proniknule;
»Što su bili lavi i timari,
»Pojagmili Turci na miraze;
»Kad ja viđeh dvore zatvorene:
»Nesta blaga, nesta prijatelja;
»Nešto mislih, pa na jedno smislih:
»Mezilskih se ja dofatih konja,
»Te otidoh gradu Jedrenetu,
»Odoh k caru i odoh k veziru,
»Viđe vezir, pa dokaza caru,
»Ja kakav sam junak za megdana;
»Ođede me carevi vezire,
»Ođede me i čador mi dade;
»Car mi dade od megdana vranca,
»I dade mi svijetlo oruže;
»Potpisa me carevi vezire,
»Da sam vojnik caru do vijeka.
»A ti, bane, danas k mene dođe,
»Da ti uzmeš tvoje dugovanje,
»A ja, bane, ni dinara nemam.
»Strahiniću, jada dopanuo!
»Đe ti dođe, da pogineš ludo
»U Kosovu u vojsci carevoj!«
Viđe bane, poznade derviša,
Od đogata konja odsjedaše,
Pak zagrli stariša derviša:
»Bogom brate! starišu dervišu!
»Na poklon ti moje dugovanje!
»Ja ne tražim, brate, ni dinara,
»Ni ja tražim tvoje dugovanje,
»No ja tražim silna Vlah-Aliju,
»Koji mi je dvore rasturio,
»Koji mi je ljubu zarobio;
»Kaži mene, starišu dervišu,
»Kaži mene moga dušmanina?
»Bratimim te i jošte jedan put,
»Nemoj mene vojsci prokazati,
»Da me vojska Turska ne opkoli.«
No se derviš Bogom proklinjaše:
»Ti sokole, Strahiniću bane!
»Tvrđa mi je vjera od kamena,
»Da ćeš sade sablju povaditi,
»Da ćeš pola vojske pogubiti,
»Nevjereti učiniti ne ću,
»Ni tvojega ljeba pogaziti
»I ako sam bio u tamnici,
»Dosta si me vinom napojio,
»Bijelijem ljebom naranio,
»A često se sunca ogrijao,
»Puštio si mene veresijom;
»Ne izdadoh ni dodadoh tebe,
»Ne svjerovah, eli nemah otkud;
»Od mene se nemoj pobojati.
»A što pitaš i razbiraš, bane,
»Za Turčina silna Vlah-Aliju,
»On je bijel čador razapeo
»Na Goleču visokoj planini;
»Tek ti hoću, bane, progovorit’:
»Jaši đoga, bježi iz Kosova,
»El ćeš, bane, poginuti ludo:
»U sebe se pouzdati nemoj,
»Ni u ruku, ni u britku sablju,
»Ni u tvoje koplje otrovano,
»Turčinu ćeš na planinu doći,
»Hoćeš doći, al’ ćeš grdno proći
»Kod oruža i kod konja tvoga
»Živa će te u ruke fatiti,
»Hoće tvoje salomiti ruke,
»Živu će ti oči izvaditi.«
Nasmija se Strahiniću bane:
»Bogom brate, starišu dervišu!
»Ne žali me, brate, od jednoga,
»Tek me vojsci Turskoj ne prokaži.«
A Turčin mu riječ progovara:
»Čuješ li me, deli Strahin-bane!
»Tvrđa mi je Vjera od kamena,
»Da ćeš sade đoga naljutiti,
»Da ćeš sade sablju povaditi,
»Da ćeš satrt’ pola caru vojske,
»Nevjere ti učiniti ne ću,
»Ni Turcima prokazati tebe.«
Zbori bane, pa podrani otlen,
Obraća se sa konja đogina:
»O moj brate, starišu dervišu!
»pojiš konja jutrom i večerom,
»pojiš konja na vodi Sitnici,
»Nu uvjedžbaj, i pravo mi kaži,
»Đe su brodi na toj vodi ladnoj,
»Da ja moga konja ne uglibim?«
A derviš mu pravo progovara:
»Strahin-bane, ti sokole Srpski!
»Tvome đogu i tvome junaštvu
»Svud su brodi, đegođ dođeš vodi.«
Ban udari, vodu prebrodio,
I primi se na konju đoginu,
Primi s’ bane uz Goleč planinu,
On je ozdo, a sunašce ozgo,
Te ogrija sve polje Kosovo,
I obasja svu carevu vojsku.
Al’ da vidiš silna Vlah-Alije!
Svu noć ljubi Strahinjovu ljubu
Na planini Turčin pod čadorom;
U Turčina grdan adet bješe.
Kanal svaki zaspat’ na uranku,
Na uranku, kad ogr’jeva sunce;
Oči sklopi, te boravi sanak;
Koliko je njemu mila bila
Ta robinja ljuba Strahinova,
Panuo joj glavom na krioce,
Ona drži silna Vlah-Aliju,
Pa čadoru otvorila vrata,
Ona gleda u polje Kosovo,
Te ti Tursku silu razgleduje.
Pregleduje kaki su čadori,
Pregleduje konje i junake;
Za jad joj se oči otkinuše,
Te poglednu niz Goleč planinu,
Viđe okom konja i junaka.
Kako viđe i okom razgleda,
Turčina je dlanom ošinula,
Ošinu ga po desnom obrazu,
Ošinu ga, pa mu progovara:
»Gospodare, silan Vlah-Alija!
»Nu se digni, glavu ne digao!
»Nu opasuj mukadem-pojasa,
»I pripasuj svijetlo oruže,
»Eto k nama Strahinića bana,
»Sad će tvoju glavu ukinuti,
»Sa će mene oči izvaditi.«
Planu Turčin, kako oganj živi,
Planu Turčin i okom poglednu,
Pa se Turčin grotom nasmijao:
»Dušo moja, Strahinjova ljubo!
»Čudno li te vlašče prepanulo!
»Od njega si džasa zadobila,
»Kad t’ odvedem gradu Jedrenetu,
»Ban će ti se i onđe prizirat’;
»Ono nije Strahiniću bane,
»Već je ono carev delibaša,
»K mene ga je care opravio,
»Jal’ je care, jal’ Memed vezire,
»Da me care zove na predaju,
»Da ja vojsku caru ne rasturam:
»Prepali se carevi veziri,
»Da im počem sablju ne udarim;
»No da možeš okom pogledati,
»Ti se, dušo, nemoj prepanuti,
»Kad potegnem moju britku sablju,
»Te ošinem car’va delibašu,
»Neka drugog već ne šilje k mene.«
Strahinova progovara ljuba:
»Gospodare, silan Vlah-Alija!
»Ta l’ ne vidiš? ispale ti oči!
»Ovo nije carevi delija,
»Moj gospodar Strahiniću bane,
»Ja poznajem čelo kako mu je
»I pod čelom oči obadvije,
»I njegova oba mrka brka,
»I pod njime puljata đogata,
»I žutoga hrta Karamana;
»Ne šali se glavom, gospodaru!«
Ja kad začu Ture Vlah-Alija,
Kako li se Ture pridrnulo,
Te poskoči na lagane noge,
Opasuje mukadem-pojasa,
A pinjale ostre za pojasa,
I tu britku sablju pripasuje,
A sve vrana konja pogleduje.
U to doba bane pristasao,
Mudar bane, pak je ištetio:
Na jutru mu ne zva dobro jutro,
Niti Turski selam nazivaše,
No mu grdnu riječ progovara:
»A tu li si? jedan kopilane!
»Kopilane, carev hainine!
»Čije li si dvore poharao?
»Čije li si roblje porobio?
»Čiju l’ ljubiš pod čadorom ljubu?
»Izlazi mi na megdan junački!«
Skoči Turčin ka’ da se pridrnu,
Jednom kroči, do konja dokroči,
Drugom kroči, konja pojahao,
Pritegnu mu obadva dizđena.
Al’ ne čeka Strahiniću bane,
No na njega đoga nagonjaše,
Pa na njega bojno koplje pušti;
Udari se junak na junaka,
Pruži ruke silan Vlah-Alija,
U ruku mu koplje ufatio,
Pa ti banu riječ progovara:
»Kopilane, Strahiniću bane!
»A šta li si, vlašče, promislilo?
»Nije s’ ove babe Šumadijnske,
»Da razgoniš i da nabrekuješ,
»No je ovo silan Vlah-Alija,
»Što s’ ne boji cara ni vezira,
»Što j’ u cara vojske državine,
»Čini mi se sva careva vojska,
»Kao mravi po zelenoj travi;
»A ti, more! megdan da dijeliš!«
To mu reče, bojno koplje pušti,
Od prve ga obraniti šćaše,
Bog pomože Strahiniću banu,
Ima đoga konja od megdana,
Kako koplje na planini zviznu,
Soko đogo pade na koljena,
Iznad njega koplje preletalo,
Udarilo o kamen studeni,
Na troje se koplje salomilo:
Do jabuke i do desne ruke.
Dok satrše ona koplja bojna,
Potegoše perne buzdohane:
Kad udara silan Vlah-Alija,
Kad udara Strahinića bana,
Iz sedla ga konju izgonjaše,
A na uši đogu nagonjaše,
Bog pomože Strahiniću banu,
Ima đoga konja od megdana,
Što ga danas u Srbina nema,
U Srbina, niti u Turčina,
Uzmahuje i glavom i snagom,
Te u sedlo baca gospodara;
Kad udara Strahiniću bane
Mučnu alu silna Vlah-Aliju,
Iz sedla ga maći ne mogaše,
Tonu vrancu konju do koljena
U zemljicu noge sve četiri.
Buzdohane perne polomiše,
Polomiše, i pera prosuše,
Pa su britke sablje povadili,
Da junački megdan podijele.
No da vidiš Strahinića bana!
Kažu ima sablju o pojasu:
Kovala su sablju dva kovača,
Dva kovača i tri pomagača,
Od neđelje opet do neđelje,
Od čelika sablju pretopili,
U ostricu sablju ugodili;
Turčin manu, a dočeka bane,
Na sablju mu sablju dočekao,
Po poli mu sablju presjekao:
Viđe bane, pa se razradova,
Ljuto savi i otud i otud,
Eda bi mu glavu osjekao,
Jal’ Turčinu ruke obranio;
Udari se Junak na Junaka,
Ne da Turčin glavu ukinuti,
Ne da svoje ruke ištetati,
No se brani s onom polovinom:
Polovinu na vrat naturaše,
I svojega vrata zaklonjaše,
I banovu sablju oštrpkuje,
Sve otkida po komat i komat
Obadvije sablje isjekoše,
Do balčaka sablja dogoniše,
Pobaciše njine odlomčine,
Od hitrijeh konja odskočiše,
Za bila se grla dovatiše,
Te se dvije ale poniješe
Na Goleču na ravnoj planini;
Nosiše se ljetni dan do podne,
Dok Turčina pjene popanuše,
Bijele su kako gorski snijeg,
Strahin:bana b’jele, pa krvave,
Iskrvavi niz prsi haljine,
Iskrvavi čizme obadvije.
A kad banu muka dosadila,
Tada bane riječ progovara
»Ljubo moja, tebe bog ubio!
»Koje jade gledaš na planini?
»No ti podbi jedan komat sablje,
»Udri, ljubo, mene, ja Turčina:
»Misli, ljubo, koga tebe drago.«
Ali Turčin ljuto progovara:
»Dušo moja, Strahinjina ljubo!
»Nemoj mene, no udri Strahina,
»Nigda njemu mila biti ne ćeš,
»Prijekorna biti do vijeka:
»Koriće te jutrom i večerom,
»Đe si bila sa mnom pod čadorom;
»Mene biti mila do vijeka,
»Odvešću te Jedrenetu gradu,
»Narediću tridest sluškinjica,
»Nek ti drže skute i rukave,
»Raniću te medom i šećerom,
»Okititi tebe dukatima
»Savrh glave do zelene trave;
»Udri sade Strahinića bana!«
Žensku stranu lasno prevariti:
Lako skoči, ka’ da se pomami,
Ona nađe jedan komat sablje,
Zavi komat u vezeni jagluk,
Da joj bilu ruku ne obrani,
Pa obleće i otud i otud,
Čuva glavu Turčin-Vlah-Alije,
A ošinu gospodara svoga,
Gospodara Strahinića bana,
Povrh glave po čekrk-čelenci
I po njeg’vu bijelu kauku,
Pres’ječe mu zlatali čelenku,
I pres’ječe bijela kauka,
Malo rani glavu na junaku,
Poli krvca niz junačko lice,
Šćaše zalit’ oči obadvije.
Prepade se Strahiniću bane,
Đe pogibe ludo i bezumno,
A nešto se bane domislio,
Viknu bane iz bijela grla
Nekakoga hrta Karamana,
Što je hrče na lov naučio,
Viknu bane i opet priviknu,
Skoči hrče i odmah dotrča,
Te banovu ljubu dovatilo;
Al’ je ženska strana strašivica,
Strašivica svaka od paščadi,
Baci komat u zelenu travu,
Ljuto vrisnu, daleko se čuje,
Žuta hrta za uši podbila,
Te se šnjime kolje niz planinu,
A Turčinu oči ispadoše,
Koliko mu nešto žao bješe,
Te on gleda, što se čini šnjome;
Ali banu druga snaga dođe,
Druga snaga i srce junačko,
Te omanu tamo i ovamo,
Dok Turčina s nogu ukinuo.
Koliko se bane uostrio,
On ne traži ništa od oruža
No mu grlom bane zapinjaše,
A pod grlo zubom dovataše,
Zakla njega kako vuče jagnje;
Skoči bane, pa iz grla viknu,
Te nabreknu onog hrta žuta,
Doke svoju kurtalisa ljubu.
Zape ljuba bježat’ niz planinu,
Ona šćaše bježat’ u Turaka,
Ne dade joj Strahiniću bane,
Za desnu je ruku uhitio,
Privede je k puljatu đogatu,
Pa se đogu fati na ramena,
Turi ljubu za se na đogina,
Pa pobježe bane uprijeko,
Uprijeko, ali poprijeko,
Otkloni se od te sile Turske,
Te dolazi u ravna Kruševca,
U Kruševac, u tazbinu svoju.
Viđe njega starac Jug Bogdane,
A srete ga devet milih šura,
Ruke šire, u lice se ljube,
Za lako se upitaše zdravlje.
A kad viđe stari Jug Bogdane
Obranjena zeta u čelenku.
Prosu suze niz gospodsko lice:
»Vesela ti naša carevina!
»Međer ima u cara Turaka,
»Međer ima silnijeh junaka,
»Koji zeta obraniše moga,
»Koga danas u daleko nema.«
Šurevi se njemu prepadoše.
Progovara Strahiniću bane:
»Nemoj mi se, taste, raskariti,
»Ni vi, moje šure, prepanuti;
»U cara se ne nađe junaka,
»Da dohaka mene i obrani;
»Da vi kažem, ko me obranio,
»Od koga sam rane dopanuo:
»Kad dijelih megdan sa Turčinom,
»O moj taste, stari Jug-Bogdane!
»Onda mene ljuba obranila,
»Ljuba moja, mila šćera tvoja,
»Ne šće mene, pomože Turčinu.«
Planu Juže, kako oganj živi,
Viknu Juže đece devetoro:
»Povadite nože devetore,
»Na komate kuju iskidajte.«
Silna đeca baba poslušaše,
Te na svoju sestru kidisaše,
Al’ je ne da Strahiniću bane,
Šurevima riječ govoraše:
»Šure moje, devet Jugovića!
»Što se, braćo, danas obrukaste?
»Na koga ste nože potrgnuli?
»Kad ste, braćo, vi taki junaci,
»Kamo noži, kamo vaše sablje,
»Te ne biste sa mnom na Kosovu.
»Da činite s Turcima junaštvo,
»Desite se mene u nevolji?
»Ne dam vašu sestru poharčiti,
»Bez vas bih je mogao stopiti,
»Al’ ću stopit’ svu tazbinu moju,
»Nemam s kime ladno piti vino;
»No sam ljubi mojoj poklonio.«
Pomalo je takijeh junaka,
Ka’ što bješe Strahiniću bane.
Truly someone was Strahinić the Ban,1
Was the Ban in little Banjska,2
In the little Banjskan end of Kosovo,
There is not such a falcon as he.
One morning the Ban awakened,
Called his servants and to himself summoned them:
“Servants mine! quickly hasten,
“Saddle for me my white horse of battle,
“Adorn it as beautifully as you can,
“Gird it as firmly as you can;
“For I, children, think to travel:
“I wish the town of Banjska to leave behind,
“I think my white horse to tire
“And to guesthood, children, to depart,
“To my in-laws in white Kruševac,3
“To my dear father-in-law old Jug Bogdan,4
“To my brothers-in-law the nine Jugovićes;
“Those in-laws of mine I wish to see.”
To the lord the servants harken;
For that falcon the white horse they saddle;
Strahinić the Ban prepares himself:
Throws on himself gold-lined silks and velvet,
A proud thick cloth,
Which cloth was redder from water,
And ruddier from the sun;5
One Serbian falcon adorns himself,
Then mounts his white horse of battle, —
Immediately set off, to his in-laws comes,
To his in-laws, to white Kruševac,
Where of late the empire was established;
And the elder Jug Bogdan saw him,
And his nine dear brothers-in-law saw him,
The falcon’s nine Jugovićes:
The dear brothers-in-law could hardly wait,
In order they embraced their brother-in-law,
The faithful servants held the horse;
They led the son-in-law to the Frankish-style tower,
At the finished round table he sat,
Those gentlemanly words he spoke;
The servants and maids thronged:
Some to the castle, some to serve wine.
Who were Christian gentlemen,
They sit, drinking wine:
At the head of the table old Jug Bogdan,
At the right side beside his shoulder
Sat the son-in-law Strahinić the Ban,
And there sat the nine Jugovićes,
Down the table were the rest of the gentlemen;
Who was the younger, the castle governed.
But there were even nine sisters-in-law,
And the sisters-in-law kept in order the court,
The court of their father-in-law, mighty Jug-Bogdan,
And the courts of their lords,
And most of all of the proud son-in-law;
And a servant serves them wine once,
Once serves wine with a cup golden,
From a golden cup of nine vintage liters;
O! To see the other provisions,
Provisions, much lordly society —
How, brother, where is the empire!
For a long time the Ban stayed as guest,
For a long time the Ban tarried,
The Ban took himself to his in-laws.
The lordly society which is in Kruševac,
It wearied by morning and by evening
They pled of the mighty Jug-Bogdan:
“Lord, o mighty Jug-Bogdan,
“We kiss your silken robe
“And your white right hand,
“But will for us wonders and lordliness,
“And lead the dear son-in-law of yours,
“But lead Strahinić the Ban
“To our houses and to our castles,
“So that we some honor may do him.”
Each expressed his wish to Jug.
While like that they were assembled,
Long it was and time passed,
And a long time the Ban tarried.
But to see the wretched surprise!
One morning, when the sun warmed,
A courier arrived and a white letter
Even from Banjska, from the small town,
From his aged mother,
To the Ban the letter fell, upon his knee.
When he looked over and studied the letter,
But to him the letter scoldingly enough said,
The letter said, where his mother curses him:
“Where are you, son, o Strahinić the Ban?
“Evil to you be the wine in Kruševac!
“Evil to you the wine, unhappy the in-laws!
“Behold this letter of unprecedented misery!
“With surprise there falls a force,
“Turks, son, from Edrine’s emperor,
“And the emperor falls upon the fields of Kosovo,
“And the emperor falls upon them, leads his viziers,
“And his viziers, his accursed governors.
“From what are the lands that emperor rules,
“The entire Turkish force he raised,
“In Kosovo field he gathered them.
“He pressured all the fields of Kosovo,
“He took the waters both:
“To the ends of the Lab and the waters of the Sitnica,
“All of Kosovo his force has pressured.
“They say, o son, and so speak the people:
“From Mramor6 to the dry maple,
“From the maple, o son, to the Sazlija,7
“To the Sazlija at the vaulted bridge,
“From the bridge, o son, to Zvečan,8
“From Zvečan, they say, to Čečan,9
“From Čečan to the summits of the mountains
“The Turkish force pressured Kosovo.
“As to numbers, o son, on the registers they say
“That in the emperor’s army a hundred thousand
“Are some of the emperor’s Sipahis
“Who have fiefs upon the earth
“And who eat the bread of the emperor
“And who ride horses from battles,
“Who do not carry many weapons,
“But each only one sabre in his belt;
“In the Turks’, in the Turkish emperor’s,
“They say, o son, in their second mighty army —
“Of fiery Janissaries of the Turks,
“Who hold Edrine, the white house,
“Of the Janissaries, they say, a hundred thousand.
“They say, o son, and so speak the people
“In the third mighty army of the Turks —
“Are some of Tuk and Mandžuk,10
“And who roar, and who savagely fight.
“Among the Turks’ omnifarious army,
“Among the Turks they speak of one force,
“The self-willed Turk Vlah Alija,
“That obeys not the venerable emperor,
“Of the vizier he never even thinks,
“Of the emperor’s entire remaining army
“He thinks as many ants upon the small earth;
“Of such a force among the Turks they speak;
“He ran evil, o son, he did not pass,
“He did not pass with the emperor, o son, to Kosovo;
“He turned by the leftward road,
“That one struck at our Banjska,
“That one, o son, wounded Banjska
“And with living fire he ignited it,
“And the lowest stone he ruined,
“Your faithful servants he dispersed,
“You old mother he injured,
“With his horse her bones he broke,
“Your faithful love he captured,
“He took her to the fields of Kosovo,
“Your love he loves beneath his tent,
“And I, my son, wail on the ruins,
“And you drink wine in Kruševac!
“Evil be to you the wine in the end!”
When the Ban had studied the letter,
He felt sick and sorry was he,
In his cheek was cheerless melancholy,
His dark whiskers hung low,
His dark whiskers fell to his shoulders,
In his cheek he angrily darkened,
Ready were tears to hit him.
But there saw him the elder Jug Bogdan,
He saw his son-in-law in the morning at daybreak,
Up flashed Jug, like living fire,
To his son-in-law Strahinić he spoke;
“O my son-in-law, God was with you!
“Why have you, o son-in-law, this morning early woken?
“So that in your cheek is cheerless melancholy?
“From what have you, o son-in-law, grown troubled?
“With whom have you, o son-in-law, grown angry?
“Have your brothers-in-law laughed at you,
“In conversation foully spoken?
“Have their wives not served you?
“Have errors found those in-laws?
“Say, o son-in-law, what is it and how is it?”
Up flashed the Ban and then to him he spoke:
“Pass, o father-in-law, old Jug Bogdan!
“With my brothers-in-law lived I kindly,
“And their wives, noble ladies,
“Beautifully speak, and beautifully serve,
“These in-laws of mine have no fault,
“But you shall see why I am unhappy:
“There arrived a letter from small Banjska,
“Straight from my aging mother;”
He tells his griefs to his father-in-law at daybreak,
How his castle was destroyed,
How his servants were dispersed,
How his mother was trodden upon,
How his love was captured:
“But my father-in-law, old Jug Bogdan!
“Even if she is today my love,
“The love of mine, yet she is your daughter:
“It is shameful to both me and you;
“But my father-in-law, elder Jug Bogdan!
“If you think to mourn me dead,
“Help me while I am alive.
“I beg of you and kiss your hand,
“That you give me your nine children,
“Your children, but my brothers-in-law,
“So that I, o father-in-law, to Kosovo depart,
“To seek my enemy,
“And the emperor’s fierce renegade,
“Who has captured my wife;
“And do not, o father-in-law, be anxious,
“Nor for your children worry;
“I will go to these children, my brothers-in-law,
“I wish to change their outfits,
“And in Turkish outfits to attire them:
“Around their heads white turbans,
“And on the shoulders green mantles,
“And on the legs silk trousers wide,
“In their belts fiery sabres;
“Call the servants and I will tell the hero,
“Let the servants saddle the horses,
“Saddle them, tightly gird them,
“Let them cover them with dark bearskins:
“I will make the children Janissaries;
“I will the children, the brothers-in-law, counsel,
“When with me they ride across Kosovo,
“And through the emperor’s army to Kosovo,
“Before them I will be the captain,
“Let them be shy and let them tremble,
“Let their fear their elder;
“Whoever stops from the emperor’s army,
“Whoever stops to speak with us,
“Stops as a Turk, turns a Manu,
“With Turks I can converse,
“I can in Turkish, and I can in Manu,11
“And the Arabic language I also understand,
“And in need a bit of Albanian;
“I will lead the children through Kosovo,
“All will I lead into the Turkish army,
“Until I find my enemy,
“And the might of the Turks, Vlah Alija,
“Who enslaved my servants;
“Let my brothers-in-law go into distress,
“For alone, o father-in-law, I can perish,
“With my brothers-in-law I will not perish
“Or easily come to wounds.”
When old Jug Bogdan heard that,
Up flashed Jug, like living fire,
To Strahinja-Ban his son-in-law he said:
“Strahinja-Ban, you, my dear son-in-law!
“I saw this morning that you have no wits.
“Why would you ask my children nine,
“To lead my children to Kosovo,
“To Kosovo, so that Turks slay them,
“Do not, o son-in-law, further speak,
“I do not permit my children to be led to Kosovo,
“Although my daughter I would never see.
“Dear son-in-law, brave Strahinja-Ban!
“For what have you so grown troubled?
“Know you, o son-in-law? May people not know you!
“But if she one night stayed,
“One night slept beneath the tent,
“She can no more be dear to you,
“God has killed her, and so it is cursed,
“She will love him, rather than you, o son;
“Let her go, the devil has taken her!
“I will wed you to a better love,
“With you I will drink cold wine,
“To be friends until ages pass;
“But I do not give you my children to go to Kosovo.”
Up flashed the Ban like living fire,
In sorrow and that angry torment
He would not yell nor summon a servant,
For the hostler he had not a voice,
But alone he went to his white horse in the stables,
Oh, how the Ban saddled it!
How he girded it tightly!
And he took the bit of steel,
Before the palace he led it into the courtyard
To the mounting-stone of white rock,
Then he mounted the white horse on its shoulders,
He looked over his nine brothers-in-law,
And the brothers-in-law looked at the black earth.
The Ban looked at his sister’s husband,
One young Nemanjić,12
But Nemanjić looked at the earth.
When they drank wine and brandy,
All boasted to be good heroes,
Boasted to the son-in-law and swore to God:
“We love you, Strahinić the Ban!
“More than all the land of our Tsardom;”
But you should see this poor one in his trouble!
The Ban this morning had no friends:
It is not easy to go to Kosovo.
The Ban saw that he had no comrade,
Alone he went through the Kruševacian field
Oh, when he was in the wide field,
He turned around to Kruševac the white,
Would not his brothers-in-law remember him,
Would not anyone pity him;
And when he saw this morning in his trouble
That he had no friend,
He fell to thinking, then he recalled
His greyhound Karaman,
Whom he loved more than his good white horse,
To that one he called from a white throat,
The hound had remained in the stable;
It heard a voice, quickly it ran
Until in the field it reached the white horse,
Beside the white horse the hound jumped,
And his golden collar rang,
Pleasant it was, the Ban spoke
There went the Ban on his white horse,
He passed fields and mountains,
Oh, when he came to the field of Kosovo,
When he looked about over the force at Kosovo,
The Ban grew somewhat frightened,
So he invoked his true God,
Into the hordes he rode.
The Ban went over the field of Kosovo,
The Ban went on four sides,
The Ban sought the mighty Vlah Alija,
But there could not the Ban find him;
The Ban lowered himself to the waters of the Sitnica,
Upon one wonder he stumbled:
On the shore of the waters of the Sitnica
There was one green tent,
This wide tent covered the field,
On the tent was a golden apple,
It shone, just as the bright sun,
Before the tent was embedded a spear,
And behind the spear a raven horse was bound;
On its head was a great feedbag,13
It pawed with its right and left feet.
When Strahinić the Ban saw it,
He considered and with his mind thought it over,
It is certainly the tent of the mighty Vlah-Alija,
That white horse he spurred on,
The hero took a spear from his shoulders,
That tent’s door he opened,
And would see who was beneath the tent,
There was not the mighty Vlah-Alija,
But there was one old dervish,
His white beard passed his belt,
With him there was no one under the tent,
A drinker was that unhappy dervish,
The Turk drank wine from a cup,
But alone he poured it, but alone he drank each glass,
The dervish was blood-red to his eyes;
When Strahinić the Ban saw him,
To him he called “Selam” in Turkish,
The drunk dervish looked with his eyes,
Then he spoke troublesome words to him:
“May you be healthy! Brave Strahinja-Ban
“From the small Banjskan end of Kosovo.”
Up flashed the Ban, he grew fiercely afraid,
To that dervish he answered in Turkish:
“Fool! Dervish, unhappy be your mother!
“Wherefore do you drink? Wherefore do you make yourself drunk
“And in drunkenness rudely speak
“And call a Turk a Giaour?
“Why do you speak of some Ban?
“This is not Strahinić the Ban,
“But I am one of the emperor’s men,
“The imperial chargers have broken free,
“Into the Turkish horde they fled,
“All the men quickly run off,
“To capture the chargers for the emperor;
“If it tell the emperor, even the vizier,
“Which words you told me,
“You, old one, will fulfil your misery.”
Uproariously the dervish laughed:
“You — a Turkish man, Strahinić the Ban!
“Do you know, o Ban — may misery not know you! —
“That if I were now on the Goleč-mountain,
“If I were to see you in the emperor’s army,
“I would recognize you and your white steed,
“And your hound Karaman,
“Whom you love more than your good white horse.
“Do you know, o Ban from small Banjska
“I recognize how your forehead is,
“And beneath your forehead both of your eyes,
“And I recognize both your dark whiskers.
“Do you know, o Ban? — may strange things not know you! —
“When I fell into imprisonment ages ago,
“Your pandours caught me
“On Suhara at the peak of the mountain,
“Into your hands they gave me,
“You cast me to the bottom of a dungeon,
“That captivity and dungeon I bore
“And abode in for nine years.
“The ninth passed, and the tenth arrived,
“And you, o Ban, had pity,
“So that you called Rad the dungeon keeper,
“Your dungeon keeper to the dungeon doors,
“He took me to you in the courtyard.
“Do you know, o Ban? do you know, o Strahinić?
“When you questioned and interrogated me:
“ ‘Captive mine, serpent of the Turks!
“ ‘Who is dying in my dungeon!
“ ‘Can you yourself, o captive, ransom like a hero?’
“You asked me, I truthfully said:
“ ‘I could ransom my life!
“ ‘If only I could go to my hall,
“ ‘To my father’s land and even my birthplace;
“ ‘I had some small wealth,
“ ‘Some lands and some fiefs,
“ ‘I would be able to put together a ransom;
“ ‘But you, o Ban, will not trust me,
“ ‘To let me go to my white hall:
“ ‘A sure guarantor will I leave for you,
“ ‘A sure guarantor, the true God,
“ ‘As a second guarantor God’s sure faith,
“ ‘That I will bring you my ransom.’
“And you, o Ban, believed me,
“And let me go to my white hall,
“To my father’s land and that birthplace;
“And when I came to my rude birthplace,
“There miseries punctured me:
“In the halls of my birthplace,
“In the halls the plague had struck,
“It smote both the male and the female,
“In my household none remained,
“But those halls of mine were ruined,
“Ruined, and so they collapsed,
“From the walls elderberries sprouted;
“What were once lands and fiefs,
“The Turks converted into dowries;
“When I saw the closed halls:
“Vanished my wealth, vanished my friends;
“For a time I thought, and then at once planned:
“I grabbed a post horse,
“Then I went off to the city of Edrine,
“Went to the emperor and went to the vizier,
“I saw the vizier, and he spoke to the emperor,
“Of how I was a hero in tournaments;
“The emperor’s vizier outfitted me,
“Outfitted me and gave me a tent;
“The emperor gave me a raven-horse from tournaments,
“And gave me bright weaponry;
“The emperor’s vizier signed my name,
“That I am a soldier of the emperor until ages pass.
“But you, o Ban, today to me come,
“To take your debt,
“And I, o Ban, have not a dinar.
“O Strahinić, you have fulfilled your misery!
“You have come to die in madness
“In Kosovo in the emperor’s army!
The Ban saw, recognized the dervish,
From his white horse he dismounted,
Then embraced the old dervish:
“O brother by God! O old dervish!
“As a gift I cancel your debt to me!
“I seek not, o brother, even a dinar,
“Nor do I seek your debt,
“But I seek the mighty Vlah-Alija,
“Who laid waste my castle,
“Who captured my love;
“Tell me, o old dervish,
“Tell me of my enemy?
“Still one more time I name you my brother,
“Do not denounce me to the army,
“So that the Turkish army does not surround me.”
But the dervish swore by God:
“You falcon, Strahinić the Ban!
“Stronger is my faith than rock,
“That if you would now take out your sabre,
“That if you would slay half the army,
“Betrayal I would not execute against you,
“Nor would I trample your bread
“Even if I was in your dungeon,
“With enough wine you filled me,
“With white bread fed me,
“And often the sun warmed,
“You permitted me to stay beneath the light;
“I did not betray nor give to you,
“I did not pay you back, for there was not whence;
“Of me you need not fear.
“As for what you ask and choose, o Ban,
“For the mighty Turk Vlah Alija,
“He pitched a white tent
“On Goleč’s high mountain,
“But I wish, o Ban, to say to you:
“Ride your white horse, flee from Kosovo,
“For you will, o Ban, die in madness:
“In yourself do not place your trust,
“Neither in your hand, nor in your swift sabre,
“Nor in your poisoned spear,
“You will come to the Turk on the mountain,
“You will come, but you will have difficulty in passing
“With weapons and with your horse
“He will seize you alive in his hands,
“He will break your arms,
“He will tear out your eyes alive!”
Strahinić the Ban laughed:
“O brother by God, o old dervish!
“Pity me not, o brother, because of one man,
“Only to the Turkish army do not betray me.”
And the Turk spoke a word to him:
“Hear you me, brave Strahinja-Ban!
“Stronger is my faith than rock,
“That if you would now anger your white horse,
“That if you would now take out your sabre,
“That if you would crush half the emperor’s army,
“Betrayal I would not execute against you,
“Nor to the Turks denounce you.”
The Ban spoke, but he rose early [and mounted],
He turned from atop his white horse:
“O my brother, o old dervish!
“You water your horse by morning and evening,
“You water your horse in the waters of the Sitnica,
“At the fords, and truthfully tell me,
“Where are the fords in that cold water,
“So that I do not drown my horse?”
And the dervish said to him truthfully:
“Strahinja-Ban, you Serbian falcon!
“To your white horse and to your heroism
“Everywhere you can ford, wherever you reach water.”
The Ban struck out, he forded the water,
And prepared himself atop his white horse,
The Ban prepared himself by Goleč mountain,
He was below, and sunshine was above,
That warmed all the fields of Kosovo,
And shone on the entire imperial army.
But to see the mighty Vlah-Alija!
All the night he loved Strahinja’s love,
The Turk on the mountain beneath his tent;
In the Turk was an ugly habit,
He was ready to fall asleep at each daybreak,
At daybreak, when the sun warms,
He closed his eyes, he resided in dream;
How dear was to him
That slave, the love of Strahinja,
He fell to her, head on lap;
She held the mighty Vlah-Alija,
Then opened the door of the tent,
She looked on the field of Kosovo,
That Turkish force she looked over,
Looked over how the tents were,
Looked over the horses and heroes;
From misery her eyes tore away,
Then looked beneath Goleč mountain,
Saw with her eye a horse and hero.
As she saw and looked with her eye,
She struck the Turk with her palm,
Struck him upon the right cheek,
Struck him, then spoke to him:
“Lord, mighty Vlah-Alija!
“Get up, lest you never raise your head!
“Gird yourself with your distinguished belt,
“And gird yourself with bright weapons,
“Here comes Strahinić the Ban to us,
“Now he will sever your head,
“Now he will remove my eyes.”
The Turk flashed up like living flame,
The Turk flashed up and looked with his eyes,
Then the Turk [loudly] laughed:
“My soul, Strahinja’s love!
“It is wonderful how the Vlach troubles you!
“From him you have taken fear,
“When I lead you off to the city of Edrine,
“Even then the Ban will appear to you.
“That is not Strahinić the Ban,
“But that is the emperor’s senior soldier,
“To me the emperor directed him,
“Either the emperor did, or Mehmed the vizier,
“To call me to surrender to the emperor,
“That I not scatter the emperor’s troops:
“The emperor’s viziers are frightened,
“That I not, for instance, strike them with my sabre;
“But you can see with your own eyes,
“You, soul, do not fear,
“When I draw my bright sabre,
“Then strike the emperor’s senior soldier,
“May he not send another one to me.”
Strahinja’s love spoke:
“Lord, mighty Vlah-Alija!
“Do you not see? Your eyes have fallen out!
“That is not the emperor’s soldier,
“My lord Strahinić the Ban,
“I recognize how his forehead is
“And beneath his forehead both of his eyes,
“And both his dark whiskers,
“And beneath him his dappled white steed,
“And his yellow greyhound Karaman;
“Do not joke with your head, lord!”
When the Turk Vlah-Alija heard this,
How the Turk grew enraged:
He jumped up on light legs,
Girded himself with his distinguished belt,
And sharp daggers in his belt;
And that bright sabre he girded on,
And ever he looked at his raven horse.
At that time the Ban arrived,
The wise Ban, then he offended:
At the morning he did not call ‘good morning’ to him,
Nor call a Turkish ‘selam,’
But spoke to him with harsh words:
“So there you are? Bastard!
“Bastard, emperor’s renegade!
“Whose castle have you destroyed?
“Whose servants have you enslaved?
“Whose love do you love beneath your tent?
“Come out to me on the battlefield like a hero.”
The Turk jumped up as if enraged,
He stepped once, stepped to his horse,
He stepped twice, mounted his horse,
Pulled on both its reins.
But Strahinić the Ban did not wait,
But at him drove his white steed,
Then at him released his battle-lance;
Hero struck against hero,
The mighty Vlah-Alija extended his hands,
In his hand he grabbed the lance,
Then to the Ban words he spoke:
“Bastard, Strahinić the Ban!
“And what have you, Vlach, thought to do?
“These are not old women of Šumadija,
“For you to drive away and to shout away,
“But this is the mighty Vlah-Alija,
“That fears not the emperor nor the vizier,
“That, of the army in the emperor’s possession,
“All the emperor’s army seems to me,
“Like ants upon the green grass;
“And you, fool! would divide the battlefield with me!”
Saying this to him, he released his battle-lance,
From the first it would wound him;
God helped Strahinić the Ban,
He had a white horse of battle,
As the lance whistled on the mountain,
The falcon-horse fell to its knees,
Above him the lance overflew,
It struck upon cool rock,
In three the lance was broken:
To the vamplate and to the right hand.
While that battle-lance was destroyed,
They drew flanged maces:
When mighty Vlah-Alija struck,
When he struck Strahinić the Ban,
From his horse’s saddle he threw him,
And onto his white steed’s ears he cast him,
God helped Strahinić the Ban,
He had a white horse of battle,
Such as cannot found with the Serbs today,
With the Serbs, nor with the Turks,
It moved both with its head and with its strength,
Then into the saddle it threw its lord;
When Strahinić the Ban struck
The painful dragon mighty Vlah-Alija,
From his saddle he could not disturb him,
Though the raven horse sank to its knees
In the soil with all four legs.
The flanged maces broke,
Broke, and their flanges spilled away,
So they took out their bright sabres,
To heroically divide the battlefield.
But see Strahinić the Ban,
What kind of sabre he had in his belt:
Two smiths forged the sabre,
Two smiths and three helpers,
From a Sunday again to a Sunday,
Of steel they cast the sabre,
In the blade of the sabre they indulged;
The Turk [slashed out], but the Ban awaited,
He awaited his sabre on his sabre,
In halves his sabre sliced it;
The Ban saw, and grew joyful,
Fiercely he bent to strike both hence and hence,
So that he would cut off his head,
Or wound the Turk’s arms;
Hero struck against hero,
The Turk would not let him sever his head,
He would not let him harm his arms,
But defended himself with that half-sabre:
He forced the half to his neck,
And sheltered his own neck,
And [wore down] the Ban’s sabre,
Broke everything off, piece by piece.
Both sabres were cut apart,
To their hilts the sabres were worn down,
They threw away their fragments,
From their quick horses they jumped off,
They grabbed each other by their white throats,
Then the two dragons [wrestled]
On the field on Goleč mountain;
The summer day turned to afternoon,
Until foam fell from the Turk,
It was white as mountain snow,
Strahin-Ban’s was white, then bloody,
Beneath the breast of his tunic it grew bloody,
Both his boots grew bloody.
And when anguish had tired the Ban,
Then the Ban spoke words:
“My love, may God kill you!
“What misery do you watch upon the mountain?
“Rather take up one piece of a sabre,
“Strike, love, me, or the Turk:
“Think, love, who is dear to you.”
But the Turk fiercely spoke:
“My soul, Strahinja’s love!
“Do not strike me, but strike Strahinja,
“You will not be dear to him anywhere,
“You will be blamed for ages:
“He will blame you by morning and evening,
“Because you were with me under my tent,
“To me you would be dear for ages,
“I will lead you to the city of Edrine,
“I will order for you thirty servant-girls,
“Let them carry your train and sleeves,
“I will feed you honey and sugar,
“Adorn you with ducats
“From the top of your head to the green grass;
“Now strike Strahinić the Ban.”
It is easy to deceive the female side.
Lightly she jumped up as if enthralled,
She found one piece of a sabre,
Wrapped the piece in a woven handkerchief,
So that it would not wound her white hand,
Then flew off both hence and hence,
Spared the head of the Turk Vlah-Alija,
But struck her own lord,
Lord Strahinić the Ban,
At the top of his head at his crest,
And upon his white cylindrical hat,14
She cut apart his golden crest,
And she cut apart his white hat,
A little she wounded the head of the hero,
Spilled blood down his heroic face,
To water both his eyes.
Strahinić the Ban grew frightened,
Where he was dying madly and senselessly,
But the Ban thought of something,
The Ban cried out from his white throat
Something to his greyhound Karaman,
Which the greyhound had learned in the hunt,
The Ban cried out and again cried out,
The greyhound jumped up and at once came running,
Then seized the Ban’s love;
But the female side is easily frightened,
Easily frightened, every one, of dogs,
She threw the piece into the green grass,
Fiercely she screamed, far away it was heard,
The yellow greyhound she grabbed by the ears,
Then with it she rolled down the mountain,
But the Turk’s eyes fell out,
From how sorry he was for it,
Then he looked, what was happening with her;
But to the Ban a second strength came,
A second strength, and a heroic heart,
Then [thrust] there and here,
Until he cast the Turk from his feet.
The Ban was so much [enraged],
That he sought nothing of weapons,
But by his throat the Ban held him fast,
And beneath his throat he seized with his teeth,
Slaughtered him like a wolf to a lamb;
Up jumped the Ban, then from his throat he cried,
Then shouted to that yellow greyhound,
Until it delivered his love.
His love tried to flee down the mountain,
She wished to flee to the Turks,
Strahinić the Ban would not allow it,
By the right hand he arrested her,
Led her to his dappled white steed,
Then grabbed the horse by the shoulders,
Pushed his love before him on the white steed,
Then the Ban fled across,
Across, but beside,
He hid himself from those Turkish forces,
Then came to flat Kruševac,
To Kruševac, to his in-laws.
The elder Jug Bogdan saw him,
And nine dear brothers-in-law met him,
Spread their arms, in the face kissed each other,
With ease they inquired about health.
But when the elder Jug Bogdan saw
His wounded son-in-law and crest,
Tears spilled down his lordly face:
“Happy be our tsardom!
“Truly there are Turks with the emperor,
“Truly there are mightier heroes,
“Who could wound my own son-in-law,
“Who today was absent in the distance.”
The brothers-in-law feared from him.
Strahinić the Ban spoke:
“Do not, father-in-law, be sad to me,
“Nor you, my brothers-in-law, grow fearful;
“With the emperor are found no heroes,
“Who could earn me punishment and wound;
“Let me tell you who has wounded me,
“From whom I received these wounds:
“When I divided the battlefield with the Turk,
“O my father-in-law, old Jug Bogdan!
“Then my love wounded me,
“My own love, your dear daughter,
“Not wanting me, helped the Turk.”
Up flashed Jug, like living fire,
Jug cried out to his nine children:
“Take up nine knives,
“Tear the bitch to pieces.”
The mighty children harkened to the old man,
Then swooped upon their sister,
But Strahinić the Ban would not allow it,
He spoke words to his brothers-in-law:
“O my brothers-in-law, o nine Jugovićes!
“Why do you, brothers, today disgrace yourselves?
“Against whom have you drawn your knives?
“When you, brothers, are such heroes,
“Where were your knives, where were your sabres,
“When you would not go with me to Kosovo,
“To make heroism with the Turks,
“If I fell into misfortune?
“I will not let you destroy your sister,
“Without you I could have killed her myself,
“But if I were to kill all my in-laws,
“I would have no one with whom to drink cold wine;
“But I have forgiven my love.”
There are few heroes indeed,
Such as was Strahinić the Ban.

1. Ban was a title of nobility throughout southeast Europe, originally among the Croats, who possibly took it from the Avars. The title originally signified a hereditary high vassal of the ruler who governed large territories, but in some areas it came to mean a viceroy appointed by the ruler instead.
2. A village in the predominantly-Serb area of northern Kosovo, near Zvečan.
3. A city in southern Serbia, founded by Prince Lazar to be the capital of his domains. It remained the capital from 1371 to 1405; in the fifteenth century it was repeatedly conquered by Ottomans, Serbs, and Hungarians, decisively falling under Ottoman control in 1454.
4. Jug Bogdan (historical name Vratko Nemanjić) was a scion of the Nemanjić family, once the ruling dynasty of Serbia, and had fought under Stefan Dušan, Tsar of the Serbs and Greeks, in the civil war that racked the Byzantine Empire at that time. Bogdan was the father of Princess Milica and so the father-in-law of the current ruling Prince Lazar. In this poem he also serves as father-in-law to Strahinja; like the existence of Strahinja himself, it is unknown what historical basis, if any, this had.
5. That is, the cloth was redder from being washed in water (and therefore cleaner) and ruddy from being worn in the sun.
6. A village on the right bank of the Sitnica River.
7. A small stream in Kosovo.
8. A city in northern Kosovo, near Kosovska Mitrovica.
9. A village on the left bank of the Sitnica River.
10. It is unknown what these names refer to or mean.
11. A language spoken by some Turkic tribes.
12. The Nemanjićes were the old ruling dynasty of the Serbian Empire from 1166 to 1371; by the time of this poem, the empire had largely disintegrated, and the Nemanjićes were reduced to a mere noble family at the court of Prince Lazar Hrebljanović. It is unknown to which specific Nemanjić this poem refers.
13. Literally, an »Istanbuller«. Vuk Karadžić notes: »that is, an Instanbullish (large) feedbag.«.
14. Specifically, a kauk, a round wool or cotton hat around which the Turks wound their turbans.