Petrova mi gora mati
Petrova Mountain is my Mother

Serbocroatian English
Oca nemam, majke, sestre,
Sad smo sami, ja i brat:
Sve je drugo uništio
Fašistički krvav gad.

Kuću moju popališe,
Nemam više dom svoj;
Sad u šumi nalazim se,
To je novi dom moj.

Petrova mi gora mati,
Suho lišće krevet moj;
Iz nje idem svakog dana
U krvavi teški boj.

Ako, drugovi, ja padnem
U tom svetom boju,
Pod drvećem iskopajte
Tada raku moju.

Neka jarko sunce sija
Na zeleni humak moj,
I nek slavuj nad njim pjeva
O slobodi poj svoj.

Neću žalit svog života
U borbi za novi dan,
Jer će narod, kad pobjedi,
Biti srećan, slobodan.
I have no father, mother, sister,
Now we are alone, I and my brother:
Everything else was destroyed by
The bloody fascist filth.

They burned down my house,
I no longer have my home;
Now I am found in the forest:
That is my new home.

Petrova Mountain is my mother,
Dry leaves are my bed;
From her I go every day
Into bloody, heavy battle.

If, comrades, I fall
In that sacred battle,
Beneath the trees dig out
My grave-pit then.

Let the sun shine fiery
Upon my green grave-mound,
And let the nightingale sing above it
Of freedom with its song.

I will not mourn the life I give
In the battle for a new day,
For the people, when they triumph,
Will be happy, free.