Car Lazar i Carica Milica
Tsar Lazar and Tsaritsa Milica

Serbocroatian English
Car Lazare sjede za večeru,
Pokraj njega carica Milica;
Veli njemu carica Milica:
»Car-Lazare, srpska kruno zlatna,
»Ti polaziš sjutra na Kosovo,
»S’ sobom vodiš sluge i vojvode,
»A kod dvora nikog ne ostavljaš,
»Care Lazo, od muškijeh glava,
»Da ti može knjigu odnijeti
»U Kosovo i natrag vratiti;
»Odvodiš mi devet mile braće,
»Devet braće, devet Jugovića:
»Ostavi mi brata bar jednoga,
»Jednog brata sestri od zakletve.«
Njoj govori srpski knez Lazare:
»Gospo moja, carice Milice,
»Koga bi ti brata najvoljela
»Da t’ ostavim u bijelu dvoru?«
»Ostavi mi Boška Jugovića.«
Tada reče srpski knez Lazare:
»Gospo moja, carice Milice,
»Kada sjutra bijel dan osvane,
»Dan osvane i ograne sunce,
»I vrata se otvore na gradu,
»Ti išetaj gradu na kapiju,
»Tu će proći vojska na alaje:
»Sve konjici pod bojnim kopljima,
»Pred njima je Boško Jugoviću,
»I on nosi krstaša barjaka,
»Kaži njemu od mene blagoslov,
»Nek da barjak kome njemu drago,
»Pa nek s tobom kod dvora ostane.«
Kad ujutru jutro osvanulo
I gradska se otvoriše vrata,
Tad išeta carica Milica,
Ona stade gradu kod kapije,
Al’ eto ti vojske na alaje:
Sve konjici pod bojnim kopljima,
Pred njima je Boško Jugoviću
Na alatu, vas u čistom zlatu,
Krstaš ga je barjak poklopio,
Pobratime, do konja alata;
Na barjaku od zlata jabuka,
Iz jabuke od zlata krstovi,
Od krstova zlatne kite vise,
Te kucaju Boška po plećima;
Primače se carica Milica,
Pa uvati za uzdu alata,
Ruke sklopi bratu oko vrata,
Pak mu poče tiho govoriti:
»O moj brate, Boško Jugoviću,
»Car je tebe mene poklonio,
»Da ne ideš na boj na Kosovo,
»I tebe je blagoslov kazao
»Da daš barjak kome tebe drago,
»Da ostaneš sa mnom u Kruševcu,
»Da imadem brata od zakletve.«
Al’ govori Boško Jugoviću:
»Idi, sestro, na bijelu kulu;
»A ja ti se ne bih povratio,
»Ni iz ruke krstaš barjak dao,
»Da mi care pokloni Kruševac;
»Da mi reče družina ostala:
»Gle strašivca, Boška Jugovića!
»On ne smjede poći u Kosovo
»Za krst časni krvcu proljevati
»I za svoju vjeru umrijeti.«
Pak proćera konja na kapiju.
Al’ eto ti starog Jug-Bogdana,
I za njime sedam Jugovića,
Sve je sedam ustavljala redom,
Al’ nijedan ni gledati neće.
Malo vreme zatim postajalo,
Al’ eto ti Jugović-Voina,
I on vodi careve jedeke
Pokrivene sa suvijem zlatom,
Ona pod njim uvati kulaša,
I sklopi mu ruke oko vrata,
Pa i njemu stade govoriti:
»O moj brate, Jugović-Voine,
»Car je tebe mene poklonio,
»I tebe je blagosov kazao
»Da daš jedek’ kome tebe drago,
»Da ostaneš sa mnom u Kruševcu,
»Da imadem brata od zakletve.«
Veli njojzi Jugović Voine:
»Idi, sestro, na bijelu kulu;
»Ne bih ti se junak povratio,
»Ni careve jedeke pustio,
»Da bih znao da bih poginuo;
»Idem, sejo, u Kosovo ravno
»Za krst časni krvcu proljevati
»I za vjeru s braćom umrijeti.«
Pak proćera konja na kapiju.
Kad to viđe carica Milica,
Ona pade na kamen studeni,
Ona pade, pak se obeznani;
Al’ eto ti slavnoga Lazara:
Kada viđe gospođu Milicu,
Ud’riše mu suze niz obraze;
On s’ obzire s desna na lijevo,
te dozivlje slugu Golubana:
»Golubane, moja vjerna slugo,
»Ti odjaši od konja labuda,
»Uzmi gospu na bijele ruke,
»Pak je nosi na tananu kulu;
»Od mene ti bogom prosto bilo,
»Nemoj ići na boj na Kosovo,
»Već ostani u bijelu dvoru.«
Kad to začu sluga Golubane,
Proli suze niz bijelo lice,
Pa otsjede od konja labuda,
Uze gospu na bijele ruke,
Odnese je na tananu kulu;
Al’ svom srcu odoljet ne može
Da ne ide na boj na Kosovo,
Već se vrati do konja labuda,
Posjede ga, ode u Kosovo.
Kad je sjutra jutro osvanulo,
Dolećeše dva vrana gavrana
Od Kosova polja širokoga,
I padoše na bijelu kulu,
Baš na kulu slavnog Lazara,
Jedan grakće, drugi progovara:
»Da l je kula slavnog kneza lazara,
Il u kuli niđe nikoga nema?«
To iz kule nitko ne čujaše
Već to čula carica Milica.
Pa izlazi pred bijelu kulu,
Ona pita dva vrana gavrana:
»Oj Boga vam, dva vrana gavrana!
»Otkuda ste jutros polećeli?
»Nijeste li od polja Kosova?
»Viđeste li dvije silne vojske?
»Jesu li se vojske udarile?
»Čija li je vojska zadobila?«
Al’ govore dva vrana gavrana:
»Oj Boga nam, carice Milice!
»Mi smo jutros od Kosova ravna,
»Viđeli smo dvije silne vojske;
»Vojske su se juče udarile,
»Obadva su cara poginula;
»Od Turaka nešto i ostalo,
»A od Srba i što je ostalo,
»Sve ranjeno i iskrvavljeno.«
Istom oni tako besjeđahu,
Al’ eto ti sluge Milutina,
Nosi desnu u lijevoj ruku,
Na njemu je rana sedamnaest,
Vas mu konjic u krv ogreznuo;
Veli njemu gospođa Milica:
»Što je, bolan, slugo Milutine?
»Zar izdade cara na Kosovu?«
Al’ govori sluga Milutine:
»Skin’ me, gospo, sa konja viteza,
»Umij mene studenom vodicom,
»I zalij me crvenijem vinom;
»Teške su me rane osvojile.«
Skide njega gospođa Milica,
I umi ga studenom vodicom,
I zali ga crvenijem vinom.
Kad se sluga malo povratio,
Pita njega gospođa Milica:
»Što bi, slugo, u polju Kosovu?
»Đe pogibe slavni kneže Lazo?
»Đe pogibe stari Jug Bogdane?
»Đe pogibe devet Jugovića?
»Đe pogibe Miloš vojevoda?
»Đe pogibe Vuče Brankoviću?
»Đe pogibe Banović Strahinja?«
Tada sluga poče kazivati:
»Svi ostaše, gospo, u Kosovu.
»Đe pogibe slavni knez Lazare,
»Tu su mnoga koplja izlomljena,
»Izlomljena i Turska i Srpska,
»Ali više Srpska, nego Turska,
»Braneć’, gospo, svoga gospodara,
»Gospodara, slavnog knez:Lazara.
»A Jug ti je, gospo, poginuo
»U početku, u boju prvome.
»Pogibe ti osam Jugovića,
»Đe brat brata izdati ne šćede,
»Dokle gođe jedan tecijaše;
»Još ostade Boško Jugoviću,
»Krstaš mu se po Kosovu vija;
»Još razgoni Turke na buljuke,
»Kao soko tice golubove.
»Đe ogreznu krvca do koljena,
»Tu pogibe Banović Strahinja.
»Miloš ti je, gospo, poginuo
»Kod Sitnice kod vode studene,
»Đeno mlogo Turci izginuli;
»Miloš zgubi Turskog car:Murata
»I Turaka dvanaest hiljada;
»Bog da prosti, ko ga je rodio!
»On ostavi spomen rodu Srpskom,
»Da se priča i pripovijeda
»Dok je ljudi i dok je Kosova.
»A što pitaš za prokletog Vuka,
»Proklet bio i ko ga rodio!
»Prokleto mu pleme i koljeno!
»On izdade cara na Kosovu
»I odvede dvanaest hiljada,
»Gospo moja! ljutog oklopnika.«
Tsar Lazar sits for dinner,
next to him Tsaritsa Milica;
to him says Tsaritsa Milica:
»O Tsar Lazar, golden Serbian crown!
You go at dawn to Kosovo,
with you you lead your servants and voivods,
but you leave behind no one at your court,
Tsar Lazar! of male heads,
that can carry a letter to you
in Kosovo, and return back;
you lead away my nine dear brothers,
nine brothers, the nine Jugovićes:
leave me at least one brother,
one brother for a sister to swear by.«
To her speaks Serbian prince Lazar:
»My lady, Tsaritsa Milica!
Which brother would you like most
for me to leave at the white court?«
— »Leave me Boško Jugović.«
Then said Serbian prince Lazar:
»My lady, Tsaritsa Milica!
When tomorrow the white day dawns,
the day dawns and the sun rises,
and the doors of the city open,
you walk out of the city at the gate,
thither will go the army in array:
all the cavalry beneath battle lances,
before them is Boško Jugović,
and he carries a cross-emblazoned banner;
tell him a blessing from me,
let him give his banner to whomever he wants,
then let him remain at court with you.«
When at morning the morning dawned,
and the city doors were opened,
then Tsaritsa Milica walked out,
she stood by the city gate,
but there was the army in array:
all the cavalry beneath battle lances,
before them is Boško Jugović,
on a harness of pure gold,
the cross-emblazoned banner covered him,
brother! to the horse’s harness;
on the banner is an apple of gold,
from the apple are crosses of gold,
from the crosses hang golden tassels,
they tap Boško on the shoulders;
Tsaritsa Milica approaches him,
then grabs the harness by the bridle,
folds her arms around her brother’s neck,
then starts to quietly speak to him:
»O my brother, Boško Jugović!
The Tsar has gifted you to me,
so that you do not go to battle on Kosovo,
and to you he said a blessing,
that you give your banner to whomever you want,
that you stay with me in Kruševac,
that I have a brother to swear by.«
But Boško Jugović said:
»Go, sister, to the white tower;
but I would not return with you,
nor give from my hand the cross-emblazoned banner,
even if the Tsar gifted me Kruševac;
that the rest of my comrades say of me:
‘Look at the coward, Boško Jugović!
He doesn’t dare go to Kosovo
to spill his blood for the honoured cross
and to die for his faith.’«
Then he spurs his horse to the gate.
But here is the elder Jug Bogdan,
and behind him seven Jugovićes,
all seven she stops in turn,
but not one will even look;
a short time she stood behind them,
but here is Jugović Voin,
and he leads the Tsar’s horses
covered with dry gold,
beneath him she grabs his chestnut horse,
and folds her arms around his neck,
then to him too she begins to speak:
»O my brother, Jugović Voin!
The Tsar has gifted you to me,
and to you he said a blessing,
that you give your horse to whomever you want,
that you stay with me in Kruševac,
that I have a brother to swear by.«
Says to her Jugović Voin:
»Go, sister, to the white tower;
a hero would not return with you,
nor let go the Tsar’s horses,
even if he knew that he would die;
I go, sister, to flat Kosovo,
to spill my blood for the honoured cross
and to die for my faith with my brothers.«
Then he spurs his horse to the gate.
When Tsaritsa Milica sees this,
she falls to the cold rock,
she falls, then faints;
but here is the glorious Lazar,
when he sees the lady Milica,
tears struck him along his cheeks;
he turns from right to left,
he calls his servant Goluban:
»Goluban, my faithful servant!
Dismount from your swan-horse,
take the lady in your white arms,
then bear her to the thin tower;
from me by God you are excused.
Do not go to battle on Kosovo,
but remain at the white court.«
When the servant Goluban hears this,
tears spill along his white face,
then he dismounts from his swan-horse,
takes the lady in his white arms,
bears her off to the thin tower;
but with his heart he cannot resist
to go to battle on Kosovo,
but he returns to his swan-horse,
mounts him, goes to Kosovo.
When tomorrow morning dawned,
two black ravens took flight
from wide Kosovo field,
and they fell upon the white tower,
straight upon the tower of glorious Lazar,
one croaks, the other speaks:
»Is this the tower of the glorious prince Lazar
or is there no one anywhere in the tower?«
From the tower no one heard this,
but Tsaritsa Milica heard it,
then she goes out before the white tower,
she asks the two black ravens:
»O by God, you two black ravens!
Whence did you take flight this morning?
Did you not from the field of Kosovo?
Did you see two mighty armies?
Did the armies strike each other?
Whose army triumphed?«
But the two black ravens speak:
»O by God, Tsaritsa Milica!
We have this morning come from flat Kosovo,
we saw two mighty armies;
the armies struck each other yesterday,
both of their emperors have perished;
of the Turks something remains,
but of the Serbs, what remains
is all wounded and bloody.«
Just as they thus discourse,
here is the servant Milutin,
carries his right hand in his left hand;
upon him are seventeen wounds,
his horse has sunk in blood.
To him speaks the lady Milica:
»What is it, pained one, servant Milutin?
Did you abandon the Tsar on Kosovo?«
But the servant Milutin speaks:
»Remove me, lady, from my knightly horse,
wash my face with cold water,
and water me with red wine;
hard wounds have conquered me.«
The lady Milica removed him,
and washed his face with cold water,
and watered him with red wine.
When the servant has returned a little,
the lady Milica asks him:
»What has been, servant, in the field of Kosovo?
Where perished the glorious prince Lazar?
Where perished the elder Jug Bogdan?
Where perished the nine Jugovićes?
Where perished Miloš the voivod?
Where perished Vuk Branković?
Where perished Banović Strahinja?«
Then the servant begins to say:
»All remained, lady, in Kosovo.
Where perished the glorious prince Lazar,
there are many lances shattered,
shattered, both Turkish and Serbian,
but more Serbian than Turkish,
defending, lady, their lord,
their lord, the glorious prince Lazar.
But Jug, lady, perished
at the start, in the first battle.
Eight Jugovićes perished
where brother would not abandon brother
so long as even one fought;
still Boško Jugović remains,
his cross-emblazoned banner flutters over Kosovo;
still he scatters Turks in droves,
like a falcon amidst doves.
Where he sank in blood to his knees,
there perished Banović Strahinja.
Miloš, lady, perished
at the Sitnica — at the cold water,
where many Turks died;
Miloš slew the Turkish emperor Murat,
and twelve thousand Turks;
may God forgive her who gave birth to him!
He leaves behind a memory for the Serbian race
to be told and to be narrated
so long as there are people and so long as there is Kosovo.
But why do you ask about damned Vuk,
damned be he and whoever birthed him!
Damned be his clan and his lineage!
He betrayed the Tsar on Kosovo,
and led off twelve thousand,
my lady! furious cuirassiers.«