Tri dobra junaka
Three Good Heroes

Serbocroatian English
»Koji ono dobar junak bješe,
»Što jedan put britkom sabljom mane,
»Britkom sabljom i desnicom rukom,
»Pak dvadeset odsiječe glava?« —
»Ono jeste Banović Strahinja.« —
»Koji ono dobar junak bješe,
»Što dva i dva na koplje nabija,
»Preko sebe u Sitnicu tura?«
»Ono jeste Srđa Zlopogleđa.« —
»Koji ono dobar junak bješe
»Na alatu konju velikome
»Sa krstašem u ruci barjakom,
»Što sagoni Turke u buljuke
»I nagoni na vodu Sitnicu?« —
»Ono jeste Boško Jugoviću.«
»Who was that good hero,
who one time swept with a keen sword,
with a keen sword and with his right hand,
and cut off twenty heads?« —
»That is Banović Strahinja.« —
»Who was that good hero,
who impales two and two on his lance,
heaves them over himself into the Sitnica?« —
»That is Srđa Zlopogleđa.« —
»Who was that good hero
on the white great horse
with a cross-emblazoned banner in hand,
who scatters Turks in droves
and chases them into the water of the Sitnica?« —
»That is Boško Jugović.«