Biće boja i pušaka
There will be Battles and Rifles

Variant 1

Serbocroatian English
Ustaj, selo, ustaj, rode,
Bez oblaka nema vode.
Bez oblaka nema vode,
Ni života bez slobode.
Nema boja bez junaka,
Ni pobjede bez pušaka.
Kad je srce u junaka,
Biće boja i pušaka.
Arise, village, arise, kin,
Without clouds there is no water.
Without clouds there is no water,
Nor any life without freedom.
There are no battles without heroes,
Nor victories without rifles.
When a heart is in a hero,
There will be battles and rifles.

Variant 2

Serbocroatian English
Ustaj, seljo, ustaj, rode,
U narodni front slobode —
U narodni front slobode
Da se braniš od gospode,
Od popova mantijaša
I ostalih zelenaša,
Od žandara i ustaša
I ostalih pendrekaša.
Tvoja zemlja sad robuje,
A fašista gospoduje.
Ti ne budi meta njima,
Hajd’ u šumu s drugovima.
Arise, village, arise, kin,
Into the popular front of freedom —
Into the popular front of freedom
To defend yourselves from the lords,
From the cassocked priests
And the rest of the usurers,
From the gendarmes and Ustashas

Croatian fascists, puppets of Nazi Germany.


And the rest of the nightstickers.
Your land now serves as slaves,
And fascists rule as lords.
Don’t be a target for them —
Come on into the forest with your comrades.